AELODAU

Delwedd: Canolfan Gelfyddydau Wyeside Arts Centre (Llanfair ym Muallt)
Delwedd: Canolfan Gelfyddydau Wyeside Arts Centre (Llanfair ym Muallt)

Aelodaeth Canolfan Ffilm Cymru (y Ganolfan)
Mae ein haelodau wrth galon y prosiect yma, po fwyaf o aelodau rydym yn eu cyrraedd, a pho fwyaf o bartneriaethau rydym yn eu hadeliadu, y mwyaf o effaith y gallwn ei greu i gynulleidfaoedd a’n sector arddangos yng Nghymru.

Mae’r Ganolfan wedi nodi dros 200 o arddangoswyr ar draws Cymru yn amrywio o sinemau annibynnol i leoliadau celfyddydau cymysg, cymdeithasau ffilm a darparwyr  sinema pop-yp. – y cyfan yn rhan o’r sector arddangos yng Nghymru.

Edrychwch ar ein ‘Map Aelodau/Rhestr Aelodau’ i weld manylion Cymru gyfan o’n haelodau cyfredol ac arddangoswyr a nodir.

*I gael mynediad i gefnogaeth Canolfan Ffilm Cymru rhaid i chi fod yn Aelod.  


Dod yn Aelod:
Darllenwch ein harolwg Aelodaeth os gwelwch yn dda
Lawr lwythwch Ffurflen Gais neu cwblhewch ein Ffurflen Gais ar-lein.