AELODAU

Delwedd: Canolfan Gelfyddydau Wyeside Arts Centre (Llanfair ym Muallt)
Delwedd: Canolfan Gelfyddydau Wyeside Arts Centre (Llanfair ym Muallt)

Dod yn Aelod:

Lawr lwythwch Ffurflen Gais (ar-lein) neu Ffurflen Gais (Word).

*I gael mynediad i gefnogaeth Canolfan Ffilm Cymru rhaid i chi fod yn Aelod.  
 

Aelodaeth Canolfan Ffilm Cymru (y Ganolfan):

Mae aelodau Canolfan Ffilm Cymru wrth galon y Ganolfan, y mwyaf o aelodau a phartneriaethau a adeiladwn, y mwyaf fydd yr effaith ar gyfer cynulleidfaoedd a ’ n sector arddangos yng Nghymru.

Mae’r Ganolfan wedi nodi dros 250 o arddangoswyr ar draws Cymru yn amrywio o sinemau annibynnol i leoliadau celfyddydau cymysg, cymdeithasau ffilm a darparwyr  sinema pop-yp. – y cyfan yn rhan o’r sector arddangos yng Nghymru.

Edrychwch ar ein ‘Map Aelodau/Rhestr Aelodau’ i weld manylion Cymru gyfan o’n haelodau cyfredol ac arddangoswyr a nodir.

Mae aelodaeth Canolfan Ffilm Cymru AM DDIM i gyrff cymwys ac mae’ n cynnig amrediad o fanteision yn cynnwys

  • Cyfleoedd cyllido – cynlluniau i ddatblygu cynulleidfaoedd a bwrseriaethau ar gyfer hyfforddiant a datblygu yn unol ag amcanion FAN,
  • Cyfleoedd datblygu – mynediad i gyrsiau a digwyddiadau hyfforddiant a datblygiad proffesiynol, mentora a chefnogaeth cymheiriaid i gymheiriaid,
  • Cyfleoedd rhwydweithio – digwyddiadau, cynadleddau a chyfarfodydd a gynhelir gan y Ganolfan a’i bartneriaid ac ar draws FAN,
  • Cyfleoedd i gydweithredu – cyfranogi mewn rhaglennu ar y cyd a phrosiectau datblygu cynulledifa a mentrau rhanbarthol a chenedlaethol gyda chyrhaeddiad a phroffil,
  • Cyngor ac arweiniad – cefnogaeth hygyrch am amrediad o bynciau yn cynnwys rhaglennu a gweithgaredd datblygu cynulleidfa,
  • Mewnwelediad o gynulleidfaoedd – mynediad i ymchwil diweddaraf a gwybdaeth marchnad ar gynulleidfaoedd a thueddiadau arddangos ffilmiau,
  • Cefnogaeth marchnata – hyrwyddo drwy wefannau’r Ganolfan a FAN, rhestrau postio a sianeli cyfryngau cymdeithasol,
  • Eiriolaeth – y cyfle i fod yn rhan o lais cryfach ar y cyd ar gyfer arddangosfeydd a chynulleidfaoedd ffilm.


Darllenwch ein harolwg Aelodaeth: