RHESTR AELODAU

Rydyn ni wedi creu map o aelodau'r Ganolfan Ffilmac arddangoswyr mwy adnabyddus ar draws Cymru (GWELER Y MAP

Cliciwch y dewis HIDLO YN OL MATH i ddangos grwpiau penodol fel sinemau, canolfannau celf, lleoliadau cymunedol, cymdeithasau, gwyliau neu fathau eraill o ymarferwyr ffilm.

I ddarllen mwy am *arddangoswyr unigol, cliciwch ar y piniau enw ar y map neu defnyddiwch GWELD FEL GRID (isod)

*Dim ond gwybodaeth sylfaenol (bocsys llwyd) fydd yn ymddangos ar gyfer mudiadau sydd heb gofrestru eto fel aelodau'r Ganolfan. Os nad ydy'ch mudiad yn ymddangos ac os hoffech inni eich cynnwys, cysylltwch â ni.