Amdanom Ni

 


Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) ydy darparu rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru.

 Rydym yn un o wyth Canolfan Ffilm o amgylch y DU a ffurfiwyd yn 2013 fel rhan o’r fenter flaengar Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFIMae’r canolfannau eraill yn Llundain, Canolbarth Lloegr, Gogledd Iwerddon, De Orllewin Lloegr, yr Alban, Gogledd a De Ddwyrain Lloegr, ac rydym yn gweithio gyda nhw ar fentrau ffilm DU gyfan.

Rydym yn gweithio gyda dros 250 o sinemau, canolfannau celf, lleoliadau cymunedol, cymdeithasau, gwyliau ac ymarferwyr ffilm ehangach yng Nghymru i ddatblygu dulliau dyfeisgar a chynhwysol i bobl ar draws Cymru gael mynediad i sinema annibynnol Prydeinig a rhyngwladol. Chapter (Caerdydd) ydy’r Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru gyda’r genhadaeth o weithio mewn partneriaeth gydag aelodau ar draws Cymru, y DU ac Ewrop i gyflwyno profiadau ffilm newydd i gynulleidfaoedd ar draws y genedl a thu hwnt.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ein nod ydy datblygu a chefnogi’r sector arddangos trwy ymchwil amrywiol, cefnogaeth sgiliau a phrosiectau datblygu cynulleidfa, sydd yn amrywio o greu rhwydwaith sinema cymunedol yn y Cymoedd, i fentrau marchnata ar y cyd ar draws lleoliadau yng ngogledd Cymru. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013 rydym wedi cefnogi dros 123 o brosiectau sinema cyffrous gan gyrraedd dros 242,000 o aelodau cynulleidfa. Rydym wedi bod yn falch o ddatblygu prosiectau fel Roald Dahl ar FfilmRhwydwaith Ffilm Hoyw DU, a chynnal Swyddog Mynediad FAN BFI.
 

Rydym yn dathlu ein hunaniaeth, iaith a diwylliant cenedlaethol trwy ffilm, gan adeiladu ar, a chynnal cysylltiadau gydag addysg, archif, talent a digwyddiadau arbennig sy’n cael eu llywio gan anghenion y gynulleidfa.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Mae ein gwefan yn cael ei diweddaru’n rheolaidd gyda’r newyddioncyfleoedd ac adnoddau diweddaraf a gobeithio y bydd hyn yn ddefnyddiol i chi, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau neu os hoffech drafod syniad am brosiect gyda’r tîm, yna mae croeso i chi gysylltu gyda ni.

Dysgwch ragor am ein hamcanion yn y llyfryn uchod.

 

Cwrdd â'r Tîm:


Hana Lewis
Rheolwraig Strategol y Ganolfan 
hana@filmhubwales.org
+44 (0) 2920 353740


Lisa Nesbitt
Swyddog Datblygu
lisa@filmhubwales.org
+44 (0) 2920 311067


Megan David
Swyddog Marchnata
megan@filmhubwales.org
+44 (0) 2920 311067


Toki Allison
FAN Swyddog Mynediad
toki@filmhubwales.org
+44 (0) 2920 311050