Amdanom Ni

Delwedd: 'Sunset Cinema' yng Nghastell Picton, Sir Benfro, o Theatr y Torch (Aberdaugleddau)
Delwedd: 'Sunset Cinema' yng Nghastell Picton, Sir Benfro, o Theatr y Torch (Aberdaugleddau)

Nod Canolfan Ffilm Cymru (CFfC) ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau i ragor o bobl mewn rhagor o leoedd. Rydyn ni’n un o naw Canolfan Ffilm ar draws y DU a ffurfiwyd yn 2013 fel rhan o’r fenter flaengar Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN).

Penodwyd Chapter yn Gorff Arweiniol Canolfan Ffilm dros Gymru gyda’r genhadaeth o gyflwyno profiadau ffilm newydd i gynulleidfaoedd ar draws y genedl a thu hwnt.

Mewn partneriaeth gyda’n sinemau, canolfannau celfyddydol, lleoliadau cymunedol, cymdeithasau, gwyliau ac ymarferwyr ffilm ehangach, nod Canolfan Ffilm Cymru ydy dathlu a chefnogi’r sector ffilm diwylliannol bywiog yma yng Nghymru, gan gydweithio i ehangu a chynyddu dewis i gynulleidfaoedd, waeth ble maen nhw’n byw.

Rydym wedi derbyn £200,000 y flwyddyn am bedair blynedd i fuddsoddi mewn prosiectau arddangos sy’n adeiladu ac yn cynnal cysylltiadau gydag addysg, archif, doniau a digwyddiadau arbennig sy’n cael eu llywio gan anghenion y gynulleidfa ac sy’n dathlu ein treftadaeth ddiwylliannol ehangach.

Gan weithio gyda chyrff ar draws Cymru, y DU ac Ewrop, yn cynnwys y FAN ehangach, fe fydd y Ganolfan yn sicrhau darpariaeth rhaglenni gweithgaredd perthnasol, arloesol a heriol ar gyfer Cymru gyfan.

Caiff ein gwefan ei diweddaru’n rheolaidd gyda’r newyddion, cyfleoedd ac adnoddau diweddaraf a fydd yn ddefnyddiol i chi gobeithio, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau neu os hoffech drafod syniad am brosiect gyda’n tîm, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Ceir rhagor am ein hamcanion yma.
 

Cwrdd â'r Tîm:
 

Sally Griffith
Cyfarwyddwraig Ffilm a Sinema
yng Chapter/Cyfarwyddwraig
Canolfan Ffilm Cymru
 

Hana Lewis
Rheolwraig Strategol y Ganolfan
hana@filmhubwales.org
+44 (0) 2920 353740
 

Lisa Nesbitt
Swyddog Datblygu 
lisa@filmhubwales.org
+44 (0) 2920 311067
 

Owen Richards
Swyddog Marchnata
owen@filmhubwales.org
+44 (0) 2920 311067

Toki Allison
FAN Swyddog Mynediad 
toki@filmhubwales.org
+44 (0) 2920 311050

Ellie Russell
Swyddog Prosiect Dementia
ellie.russell@chapter.org
+44 (0) 2920 311057