Uchafbwyntiau

Image: WOW Women's Film Club, credit Jon Pountney
Image: WOW Women's Film Club, credit Jon Pountney

Ers 2013 rydym wedi bod yn cydweithio i gyflwyno ‘rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd’. Wrth inni anelu at BFI2022, rydym yn edrych ar rai o’r uchafbwyntiua hyd yn hyn ac yn rhannu’r hyn rydym wedi’i gyflawni ar draws ein rhwydwaith Gymreig a thu hwnt.