Chapter

Delwedd: Chapter (Caerdydd)
Delwedd: Chapter (Caerdydd)

Mae Chapter yn falch o fod yn Gorff Arweiniol Canolfan Ffilm Cymru. 

Mae Chapter yn lleoliad diwylliannol a chymunedol bywiog sy'n cynnwys dwy sinema, theatrau, mannau arddangos, bar/caffi, dros 60 o gwmnïau preswyl ynghyd â'u mannau gwaith diwylliannol, a mannau y gall grwpiau cymunedol a diwylliannol eu llogi. 

Ers ei sefydlu ym 1971, mae Chapter wedi ennill enw da yn rhyngwladol am arloesi a chydweithio ac yn cynnig rhaglen amrywiol o'r ffilmiau, y perfformiadau a'r arddangosfeydd gorau o Gymru ac o bedwar ban byd.

Mae Chapter yn annog pobl o bob oedran a chefndir i ymwneud â'r celfyddydau ac wedi datblygu'n ganolfan flaenllaw ar gyfer y celfyddydau cyfoes yng Nghymru ac yn un o'r canolfannau mwyaf o'i bath yn Ewrop.

Ers dros 40 mlynedd, mae Chapter wedi bod wrth galon creadigrwydd yng Nghaerdydd. Rydym yn lleoliad uchelgeisiol, aml-gelfyddydol sy'n cyflwyno, yn cynhyrchu ac yn hyrwyddo celfyddyd rhyngwladol, perfformiadau byw a ffilm yn ein gofod cymdeithasol deinamig.Rydym yn croesawu dros 800,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Fe'n ganed mewn cyfnod o drawsnewid ac, fel un o'r canolfannau celfyddydau cyntaf yn y DG, rydym yn uno gwahanol ffurfiau celfyddydol o dan yr un to, a'r cyfan mewn man agored, hygyrch.Fel sefydliad, rydym yn dathlu gwahaniaeth - y cyfoes a'r cymunedol, celfyddyd a chynulleidfaoedd, gweithiau heriol a meddylfryd agored.

Nid ydym yn ofni newid a datblygu, cymryd risgiau – a methu o bryd i'w gilydd. Yr ysbryd chwilfrydig hwn sydd wedi diffinio'r trawsffurfiad o hen ysgol anghyfannedd i ganolfan unigryw ar gyfer celfyddyd, syniadau ac arloesi.Mae hyn wedi galluogi i ni groesawu pethau newydd ond hefyd i ddefnyddio'r datblygiadau hynny i barhau ar hyd ein llwybr anturus - gweithio gydag artistiaid newydd mewn ffyrdd newydd, datblygu ein hochr entrepreneuraidd a chefnogi creadigaethau annibynnol ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Ond rydym hefyd yn byw ac yn bod yng nghalon ein cymuned - cymuned o artistiaid, cynulleidfaoedd a phobl leol.

I ddarganfod popeth am y dangosiadau, perfformiadau, arddangosfeydd a digwyddiadau eraill sydd yn digwydd yn Chapter, ewch i'w tudalen Beth sy'n Digwydd.

Ni fyddai Chapter yn gallu gwneud hyn heb gymorth cyllidwyr a noddwyr, eu cymuned greadigol ac wrth gwrs, chi. 

I ddarganfod sut y gallwch helpu Chapter i ddatblygu’r daith hon ymhellach, ewch i’r dudalen Ein Cefnogi.


 


Created with flickr slideshow

Cysylltwch | Chapter

Chapter, Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd, CF5 1QE
www.chapter.org
029 2030 4400
enquiry@chapter.org