CYLLIDWYR A PHARTNERIAID

Delwedd: Dyddiad dangosiadau Cymru ICO, 2014 yn Chapter (Caerdydd)
Delwedd: Dyddiad dangosiadau Cymru ICO, 2014 yn Chapter (Caerdydd)


Fel rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI mae Canolfan Ffilm Cymru yn derbyn cefnogaeth gan gyllidwyr a phartneriaid ar draws Cymru a’r DU. 


Funders

BFI (British Film Institute)

Mae’r  BFI yn bodoli i hyrwyddo mwy o ddealltwriaeth a gwerthfawrogiad o ffilm a’r diwylliant delwedd symudol yn y DU, a mynediad iddyn nhw.

 

Strategic Partners

Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru ydy’r corff cyllido a datblygu celfyddydau i’r wlad.

BFI NET.WORK

BFI NET.WORK cydweithrediad ar draws y DU i ddatblygu talent gwneud ffilmiau. Maen nhw’n helpu awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr newydd ar eu ffordd i’w ffilm gyntaf.

Bigger Picture Research

Yn darparu ymchwil meintiol ac ansoddol, gwerthuso prosiectau, hyfforddiant a chyngor cynllunio busnes a strategol.

British Council

Mae British Council Cymru yn dod a’r gorau o addysg ryngwladol a’r celfyddydau i Gymru ac yn cynorthwyo myfyrwyr, athrawon ac artistiaid Gymraeg i gysylltu’n broffesiynol gyda phobl ar draws y byd.

CADW

Cadw ydy gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru sydd yn gweithio am amgylchedd hanesyddol hygyrch wedi’i diogelu’n dda i Gymru. 


Cinema For All

Y corff cefnogi a datblygu cenedlaethol ar gyfer sinemau cymunedol: cinemau cymunedol, clybiau a chymdeithasau ffilm.


 

Ffilm Cymru Wales

Sefydlwyd yn 2006 fel Asiantaeth Ffilm Cymru; mae gennym gylch gwaith i helpu i ddatblygu’r sector ffilm yng Nghymru a gwneud y mwyaf o fanteision economaidd, addysgiadol a diwylliannol ffilm. 

ICO (Independent Cinema Office)

Y corff cenedlaethol i ddatblygu a chefnogi arddangos ffilmiau annibynnol yn y DU.

Into Film 

Mae Into Film yn elusen addysg ffilm sydd yn rhoi ffilm wrth galon datblygiad addysgiadol a phersonol plant a phobl ifanc rhwng 5 a 19 oed ar draws y DU.

Moviola

Yn darparu cyngor rhaglennu a gwasanaeth archebu ffilm i tua 250 o leoliadau ar draws y DU.

NSSAW

Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru, cartref i gasgliadau cyfoethog a dihafal o ffilmiau, rhaglenni teledu, fideos, recordiadau sain acherddoriaeth yn ymwneud â Chymru a'r Cymry.

University of South Wales 

Gyda dros 31,000 o fyfyrwyr o 122 gwlad, y brifysgol ydy’r 6ed prifysgol fwyaf yn y DU a’r fwyaf yng Nghymru.

Sgrin Cymru

Sgrin Cymru yn annog cynyrchiadau ffilm a theledu i ddefnyddio lleoliadau criwiau a chyfleusterau ledled Cymru. Mae Sgrin Cymru, sydd yn rhan o dîm Sector Diwydiannau Creadigol Llywodraeth Cymru, yn cynorthwyo cynyrchiadau ar sail ymarferol gan sicrhau bod eu gwariant yn yr economi Gymreig ar ei fwyaf.

WNO (Welsh National Opera)

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn gweddnewid bywydau drwy rym opera. Rydyn ni'n gwneud hyn drwy berfformiadau sydd wedi ennill gwobrau, gan gynnwys opera wedi'i llwyfannu'n llawn a chyngherddau sy'n cyfuno ychydig o antur gyda'r ansawdd uchaf un.Y tu hwnt i'r theatr rydyn ni'n cysylltu â phobl drwy ein gwaith cymunedol ac addysg, a phrosiectau digidol.