GRŴP YMGYNGHOROL

Delwedd: Daniel Ribeiro (Winner, Gwobr Iris ) yn sgwrsio gyda Noddwr yr Ŵyl, Andrew Pierce yn Chapter (Caerdydd)
Delwedd: Daniel Ribeiro (Winner, Gwobr Iris ) yn sgwrsio gyda Noddwr yr Ŵyl, Andrew Pierce yn Chapter (Caerdydd)

Gyda'i gilydd mae'r grŵp wedi cael eu dethol i gynrychioli amrediad amrywiol o aelodau Canolfan Ffilm Cymru yn y sector diwylliannol ac arddangos. Fe fyddan nhw'n darparu trosolwg, monitro ac yn gwneud argymhellion priodol i is-bwyllgor y Ganolfan neu i Fwrdd Chapter (fel bo'n briodol).

Mae'r grŵp yn cynnwys deg aelod yn cynrychioli lleoliadau, addysg, treftadaeth, codi arian, rhaglennu (mewn lleoliadau gwledig a threfol), rheoli gwyliau ac ymchwil a datblygu cynulleidfaoedd.
 

Y Grŵp Cynghori;

  • Yn gweithredu fel llysgenhadon i’r Ganolfan ac yn cynrychioli buddiannau aelodau Canolfan Ffilm Cymru;
  • Cefnogi meini prawf eang a chynhwysol ar gyfer aelodaeth Canolfan Ffilm Cymru;
  • Cymeradwyo blaenoriaethau blynyddol ac yn monitro strategaeth ynghylch pob maes o amcanion datblygu’r Ganolfan;
  • Goruchwylio datblygiad yr alwad am feini prawf cynigion, te;lerau cyflenwi a chytundeb ar gyfer partneriaid cyflenwi prosiectau;
  • Mynychu cyfarfodydd, darparu cefnogaeth ac arbenigedd y diwydiant (lle mae’n briodol) i anghenion rhaglenni a hyffirddiant yn berthnasol i aelodau’r Ganolfan;
  • Gweithio tuag at greu strategaeth o amgylch incwm a gynhyrchir  trwy weithgaredd masnachu’r Ganolfan;
  • Ystyried cyfleoedd datblygu creadigol i alluogi’r Ganolfan i ehangu ei gweithgareddau;
  • Penderfynu ar aelodau is-bwyllgor y Ganolfan.


Grŵp Cynghori cyfredol Canolfan Ffilm Cymru ydy:


Steve Blandford

Mae Steve yn Athro Emeritws Theatr, Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol De Cymru ac mae hefyd yn dysgu ar hyn o bryd yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru. Mae’n Athro Gwadd ym Mhrifysgol Metropolaidd Caerdydd ac ym Mhrifysgol Caer-wynt. Mae wedi cyhoeddi yn eang ar theatr, ffilm a theledu Prydeinig yn cynnwys, yn fwyaf diweddar,  'Theatre and Performance in Small Nations' (Intellect, 2012) a 'Jimmy McGovern' (Manceinion, 2013).

Mae Steve yn ddramodydd cyhoeddedig ac mae wedi cyfarwyddo i’r theatr. Roedd yn aelod sylfaen o National Theatre Wales ac ar Fwrdd Zoom, Gŵyl Ryngwladol Ffilm Pobl Ifanc. Mae’n aelod o Fwrdd Canolfan Gelfyddydau Chpater, Caerdydd.

Tan 2013 roedd yn Gyfarwyddwr Canolfan Astudiaeth Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bychain ym Mhrifysgol De Cymru.Jim Barratt

Mae ddiddordebau Jim yn cynnwys ymchwil cymuned, arddangos a chynulleidfa, er bod ei brofiad proffesiynol yn ymestyn yn ehangach i gynnwys addysg ffilm a chyfryngau, gwerthuso prosiectau a dadansoddi’r farchnad ffilmiau. Ers 2006 mae Jim wedi cyflawni amrediad eang o gomisiynau trwy ei ymgynghoriaeth, Bigger Picture Research, yn darparu ymchwil meintiol ac ansoddol, gwerthuso prosiectau, hyfforddiant a chyngor cynllunio busnes a strategol.

Mae ei gleientiaid wedi cynnwys British Board of Film Classification, British Federation of Film Societies, British Film Institute, BOP Consulting, Creative Skillset, Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd, European Audiovisual Observatory, Asiantaeth Ffilm Cymru, First Light, Irish Film Censor’s Office, Swyddfa Cyfathrebiadau, Screen England, Screen East ac UK Film Council. Mae Jim hefyd yn Gadeirydd sylfaen Sinema Cymunedol Llancarfan, arddangosydd yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr ac sydd wedi ennill gwobrau, ym Mro Morgannwg.

Mae Jim wedi gweithio yn y diwydiannau creadigol am bron i ddau ddegawd. Cyn sefydlu Bigger Picture Research roedd yn Bennaeth ymchwil ac Ystadegau yn yr UK Film Council, Pennaeth Polisi yn yr Awdurdod Safonau Hysbysebu ac yn Arholwr Ffilm a Fideo yn y British Board of Film Classification. Bu Jim yn gadeirydd Rhwydwaith Ymchwil Ffilm DU a bu’n allweddol wrth sefydlu’r Rhwydwaith Ymchwil Asiantaethau Ffilm Ewropeaidd. Rhwng 2004 a 2007 bu Jim yn aelod o Banel Cynghori BBFC ar Wylio Plant, mae ganddo PhD, wedi’i gyllido gan y BFI, mae’n aelod  o BAFTA ac yn aelod o Fwrdd Addysg Cyfryngau Cymru.

Mae Jim wedi ysgrifennu’n helaeth ar bynciau ffilm mewn cylchgronnau ac ar-lein a chyhoeddwyd ei lyfr am ffilm Peter Jackson, Bad Taste (1988), gan Wallflower Press/Columbia University Press ym mis Rhagfyr 2008.


Berwyn Rowlands
Mae Berwyn yn Rhyngwladwr Cymreig gyda 27 mlynedd o brofiad mewn ffilmiau a digwyddiadau, gydag enw da sylweddol o drosi gweledigaeth artistig a strategol yn realiti.

Yn 2006 sefydlodd y  Wobr Iris – ar £30,000 dyma’r wobr ffilm byr LGBT  a gyflwynir yn flynyddol fwyaf yn y byd yn ystod yr Ŵyl Ffilm Iris a gynhelir yng Nghaerdydd, Cymru (DU). Mae 6 ffilm fer wedi’u cynhyrchu hyd yn hyn gyda Gwobr Iris. Dewiswyd Burger a Followers allan o 8200 o geisiadau ar gyfer Gŵyl Ffilm Suncance  2014 a 2015. Cafodd Gwobr Iris ei chydnabod gan y Frenhines mewn derbyniad i’r Diwydiant Ffilm Prydeinig yn 2013.

Ym 1997 yn 31 oed, penodwyd Berwyn yn Brif Weithredwr Sgrîn Cymru Wales lle y sefydlodd Ffresh, Gŵyl Delwedd Symudol Myfyrwyr Cymru, Comisiwn Sgrin Cymru ac Archif Sgrin a Sain Cenedlaethol Cymru (mewn partneriaeth gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru).

Mae Berwyn wedi cynhyrchu cynnwys sydd wedi’i ddarlledu ar BBC, ITV ac S4C  yn cynnwys Llety Piod (DU) gyda Bill Nighy, Colonial Gods (Cydgynhyrchiad DU/UDA) a Boys Village (Cydgynhyrchiad Almaen/DU). Ymsy prosiectau i radio mae wedi cynhyrchu Wales: Land of Film i BBC Radio 2. 

Mae’n cael ceisiadau rheolaidd  i siarad am ffilm a hawliau hoyw ar y teledu a radio. Mae hefyd wedi gwasanaethu ar reithgorau gwobrau ffilm ac yn siarad am gynhyrchu rhaglenni a diigwyddiadau  mewn prifysgolion, cynadleddau a gwyliau ac mae wedi cyfrannu at Sympsoiwm Ffilmiau Byr Ewropeaidd,  Cork, Kashish Film Festival, Mumbai, Gaze Film Festival, Dulyn, OUFEST, LA a’r International Film Festival Summit, Efrog Newydd.
 

Rhiannon Hughes
Rhiannon has spent 19 years creating new opportunities for young people through Arts and Film Festivals. In 2016 she was a founding member of Wicked Wales, an international youth film festival screening short films from Wales and from all over the World. In 2017 she has joined a team of volunteers from Rhyl Little Theatre and FHW Young Programmers to launch Wicked Cinema an affordable, community run mobile cinema.

Rhiannon has consistently looked at ways to broaden participation and access in the arts and the creative industries for young people in Wales. A former vice chair of Arts Council Wales, Ffilm Cymru Wales, Trustee of National Museums Wales and Chair of the Scala Cinema Trust, she always tries to involve young people in discussions and as a former Leader of Denbighshire County Council and Councillor for over 20 years, she consistently championed this work. She has recently joined the Hijinx Board.

As an Internationalist she believes in the importance of creating international opportunities for young people and is pleased to be a member of the British Council Advisory Board in Wales.

 

 

Emma Flatley

Emma has worked in the participatory arts and media for 17 years and firmly believes that the opportunity to engage in the arts should be available to everyone, regardless of background or circumstance. Emma joined Welsh National Opera in 2014 as the Director of Engagement and Partnerships, from the Film Agency Wales, where she headed up their Exhibition and Education programme, supporting independent cinemas, educators and film makers working across the cultural sector. At WNO Emma leads on the youth, community and digital programme, curating a diverse portfolio of work, designed to spark the imagination and engage more people with opera across England and Wales.

 

Sara Beer
Sara Beer is South Wales Regional Officer for Disability Arts Cymru. Her main role is supporting disabled artists and providing information and advice. Sara has been working with DAC for the past 10 years and has been involved in many projects. In 2016 she worked with film maker Ben Ewart-Dean who made a short film, Changing the Focus, which looked at the representation of learning disabled adults in film. Sara has a performance background and still acts when the opportunity arises.

 

Michael Flynn
Michael Flynn, FRSA, is the Diverse Cymru Projects Advisor and is passionate about and committed to the Equalities agenda and has spoken and represented the BME sector in Wales at all levels for the last 16 years. He has influenced and supported the development of fully inclusive policies, services and support throughout Wales and currently leads a national project that ensures equality within film and TV.


 


Kate Long

Memo Arts Centre... full bio coming soon

 

 

* Apologies but elements of this page are currently being translated.