'CARIAD' – TYMOR FFILMIAU MAWR BFI 2015

Yn dilyn llwyddiant BFI GOTHIG (Wales Goes Dark) a BFI SCI-FI, mae Canolfan Ffilm Cymru wrthi ar hyn o bryd yn cynllunio tymor mawr nesaf BFI - 'LOVE' a gaiff ei gyflwyno ar draws Cymru gyda'n haelodau a'n partneriaid rhanbarthol.

Fe fydd y prosiect yma yn rhedeg o 28 Hydref tan 31 Rhagfyr, 2015 gyda rhaglen helaeth o ffilmiau a digwyddiadau yn archwilio:

  • Grym Cariad (rhamant sgrin fawr)
  • Ffyliaid dros Gariad (comedïau rhamantus)
  • Atyniad Marwol (ochr dywyll cariad)

Os ydych yn arddangos ffilmiau ac os hoffech gymryd rhan, e-bostiwch lisa@filmhubwales.org am fanylion llawn.