CEFNOGAETH

Delwedd : BFI Sci-Fi: Doctor Who yng Nghanolfan Gelfyddydau Abersytwyth gyda BAFTA Cymru & BBC Cymru Wales. © Keith Morris.
Delwedd : BFI Sci-Fi: Doctor Who yng Nghanolfan Gelfyddydau Abersytwyth gyda BAFTA Cymru & BBC Cymru Wales. © Keith Morris.

Yma gallwch ddarganfod gwybodaeth, cyfleoedd, canllawiau a ffurflenni cyflwyno ar gyfer y gefnogaeth gydol y flwyddyn a gynigiwn i aelodau FHW. Caiff yr holl prosiectau eu hasesu hefyd yn erbyn y gallu a’r potensial i gwrdd ag un neu ragor o amcanion craidd FHW yma.

I gael mynediad i gefnogaeth Canolfan Ffilm Cymru rhaid i chi fod yn Aelod. Gallwch ymuno AM DDIM yma.