Cyrsiau Swyddfa Sinema Annibynnol (ICO)

Mae cyrsiau hyfforddi ICO yn darparu mynediad i staff sinemau annibynnol, gwyliau ffilm a chymdeithasau ffilm i hyfforddiant arddangoswyr arfer gorau arweiniol y diwydiant, Ers 2003 mae ICO wedi hyfforddi dros 1,200 o bobl o dros 900 o gyrff mewn 33 gwlad.

Cynhelir cyrsiau ar draws y DU ac yn rhyngwladol ar ddatblygu cynulleidfaoedd, adeiladu incwm strategol. marchnata digidol, sgiliau rheoli a llawer mwy. Yn ychwanegol at y cyrsiau agored mae ICO hefyd yn cynnig digwyddiadau pwrpasol wedi'u teilwra i gyrff ac ar gyfer sesiynau un i un untro. 

Yn 2014 daeth ICO yn Bartner Cenedlaethol BFI ar hyfforddiant arddangoswyr ar gyfer y rhwydwaith FAN newydd. Yn ychwanegol at eu portffolio cyfredol o raglenni hyfforddi fe fydd ICO a FAN yn datblygu mentrau newydd ar gyfer y fframwaith yma.

*Ar gyfer cyrsiau Swyddfeydd Sinema Annibynnol cenedlaethol fe fydd ICO yn cynnig bwrseriaethau ar gyfer ffioedd ac fe fydd Canolfan Ffilm Cymru yn cynnig bwrseriaethau ar gyfer teithio a llety