Ffilmiau

Rydym wedi ehangu ein tudalen ffilm i gynnwys rhagor o adrannau i'ch helpu i raglennu teitlau ar gyfer eich lleoliad.

Yma gallwch ddarganfod rhestr gyflawn o deitlau ffilm (A-Z) sydd ar ein gwefan a manylion am sut y gallwch eu harchebu ar gyfer eich lleoliad/corff. Gallwch ddewis o'r is-fwydlen os hoffech gulhau eich chwilio am ffilm

Mae gennym adran ar gyfer ffilmiau Cymreig (yn cynnwys ffilmiau Cymraeg a theitlau archif), ein strategaeth rhyddhau newydd FAN, pecynnau ffilm ar thema a ffilmiau Prydeinig ac annibynnol sydd wedi'u rhyddhau yn ehangach.

Sonita

jennifer@filmhubwales.orgSonita, a teenager, is a talented rapper and an indomitable force, in spite of all her obstacles she confronts in Iran and her conservative family.