Ffilmiau Newydd FAN

Yn 2016 mae Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI (FAN) yn dechrau cynllun newydd i gefnogi rhai o'r ffilmiau newydd gorau ar draws y byd. Gyda chefnogaeth naw Canolfan Ffilm DU rhanbarthol, caiff dros £100k ei fuddsoddi gyda chefnogaeth BFI yn dyfarnu cyllid trwy'r Loteri Cenedlaethol, i gefnogi 6 o deitlau dros y flwyddyn i ddod... mwy.

Mae gwybodaeth ar gael yma am y teitlau ffilm, sut i'w harchebu ar gyfer eich lleoliad a pha gefnogaeth sydd ar gael i arddangoswyr.

Ewch i'n tudalen Cymorth yma.

Noder nad ydy Canolfan Ffilm Cymru yn gallu cynnig cymorth ariannol ar gyfer cynhyrchu, datblygu a dosbarthu ffilmiau. Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am wybodaeth ynghylch sut rydym yn gallu cefnogi gwneuthurwyr ffilmiau.

Rydym wrthi yn diweddaru'r dudalen hon ar ein gwefan. Cysylltwch â ni yma os oes gennych unrhyw gwestiynau.