GWNAETHPWYD YNG NGHYMRU

Hyd yn hyn, rydym wedi cefnogi arddangosfa o 69 o ffilmiau Cymreig unigryw, 24 ohonyn nhw na fydden nhw wedi cael eu rhyddhua mewn theatrau. 

Gall Canolfan Ffilm Cymru gynnig cymorth i arddangoswyr ar gyfer amrediad o raglenni ffilm Cymreig, o ddangosiadau sengl i dymhorau, neu ddigwyddiadau gyda thalent yn bresennol. Ewch i'n tudalen Cymorth yma.

Noder nad ydy Canolfan Ffilm Cymru yn gallu cynnig cymorth ariannol ar gyfer cynhyrchu, datblygu a dosbarthu ffilmiau. Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am wybodaeth ynghylch sut rydym yn gallu cefnogi gwneuthurwyr ffilmiau.