Dathlu Blwyddyn Y Môr Ar Sgrin

DATHLU BLWYDDYN Y MÔR AR SGRIN

 

Mae sinemau a gwyliau ffilm yn gwahodd cynulleidfaoedd i brofi arfordiroedd y byd a gweithredu yn erbyn llygredd lleol.

Mae Canolfan Ffilm Cymru, gyda Chapter fel y Corff Arweiniol Canolfannau, yn gweithio gydag wyth o leoliadau yng Nghymru i gyflwyno digwyddiadau arbennig i leoliadau arfordirol eithriadol yn ystod Blwyddyn y Môr, Croeso Cymru, gan osod ffilm wrth galon Cymru fel cyrchfan arfordirol yr 21ain ganrif.

Fe fydd llu o bartneriaid gerllaw i helpu cynulleidfaoedd i gysylltu gyda’u hamgylcheddau lleol, o Warcheidwaid y Cefnforoedd i Wyddorau’r Cefnforoedd. Fe fydd cyfle iddyn nhw hefyd weld rhai o hoff ffilmiau o Gymru gyda thema môr o restr y deg uchaf Ffilm Cymru.Dywedodd Hana Lewis, Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru: “Mae gan ffilm neges bwerus i’w rhannu am yr angen cynyddol i amddiffyn ein planed. Gydag ymgyrchoedd glanhau traethau a llwybrau arfordirol ar y gweill, fe fydd cynulleidfaoedd yn gallu mynd i’r afael gyda phroblemau amgylcheddol ar eu stepen drws, fel llygredd plastig.

Doedd hi ddim yn syndod darganfod cysylltiad rhwng tirwedd arfordirol eiconig Cymru mewn tua 30 o ffilmiau Cymreig a channoedd yn rhagor ledled y byd.  Pa well lle i ddathlu’r straeon yma yn ystod Blwyddyn y Môr nag mewn lleoliadau diwylliannol sydd yn rhan annatod o hanes arfordirol cyfoethog Cymru.”Mae Emyr Williams, Cydgysylltydd Sinema yn esbonio arwyddocad y rhaglen yn Pontio, Bangor: “Mae’r ffilmiau sinema byd yma ( L’Avventura a Breaking The Waves yn dangos yn berffaith sut mae’r môr bob amser wedi darparu cynrychiolaeth gweledol mwyaf o’r anhysbys i artisitiad ffilm ac wedi galluogi cynulleidfaoedd i gael gweld ochr naturiol dynolryw yn uniongyrchol mewn oes o argyfwng amgylcheddol.

Mae Pontio’n gobeithio cydgysylltu’r dangosiadau yma gyda sgyrsiau a chyflwyniadau sydd yn edrych ar y ffordd y mae creu deallusol a gwyddorau’r cefnforoedd yn gallu dod ynghyd drwy gelfyddyd ffilm naratif i amlygu’r cysylltiad rhwng dynoliaeth a’r môr.”Cyflwynir y rhaglen ffilmiau i chi gyda chefnogaeth y BFI gyda Chyllid y Loteri Cenedlaethol fel rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI, gan greu cyfleoedd i gynulleidfaoedd weld a mwynhau amrediad ehangach o ffilmiau. 

 


DANGOSIADAU BLWYDDYN Y MÔR

 

THEATR GWAUN (Awst 17th)
Ar Ddiwrnod Tir y Môr Abergwaun a Gwdig, fe ffurfiodd Theatr Gwaun bartneriaeth gyda Gwarcheidwaid y Cefnforoedd i ddangos The Island and the Whales (2017) a Smog of the Sea (2017). Gallai ymwelwyr gael cipolwg o anghenfil y môr Cragen Theatr Small World ac ymuno gyda sioe deithiol Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt.
theatrgwaun.com
 


PAFILIWN PORTHCAWL A NEUADD Y DREF MAESTEG (Medi 6 – 23 Tachwedd)
Fe fydd nifer fawr o ffilmiau i gynulleidfaoedd ym Mhorthcawl eu gwylio o Andy Irons: Kissed by God (2018), ar 6 Medi i Blue Hawaii  (1961) gyda thywyswyr Kitsch n Sync Collective ar Medi 27 yn ogystal â straeon Cymreig gyda  Submarine (2010) ar 26 Hydref a Twin Town (1997) ar 23 Tachwedd. Fe fydd dangosiad hefyd o’r cwlt clasurol, Jaws (1975) (TBC).
grandpavilion.co.uk | maestegtownhall.comGŴYL IEUENCTID RHYNGWLADOL WICKED WALES, Y RHYL (Medi 8)
Fel rhan o’r Ŵyl Ieuenctid Rhyngwladol, fe fydd, Wicked Wales yn cynnig dangosiadau pop-yp am ddim o Moana (2016) a Song Of The Sea (2014) yng Nghanolfan Siopa’r White Rose yn y Rhyl. Gyda chefnogaeth Balance Innogy Renewables a Chanolfan Ffilm Cymru fe fydd yna bopcorn am ddim, addurniadau ar thema’r môr, gweithdai ac ymddangosiad arbennig gan Faer y Rhyl.
wicked.walesGALERI, CAERNARFON (Medi 11 - 13)
Mae Galeri wrthi’n paratoi i agor ei sgin sinema newydd sbon, gyda rhai dangosiadau arbennig ar thema’r môr. Fe fydd dangosiadau rhieni a babanod ac ymlacedig o  Moana (2016) yn agor y gofod i gynulleidfaoedd gydag anghenion arbennig. Fe fydd dangosiadau o Twin Town (1997), ynghyd â STAMP, ffilmiau gan artisitiad lleol ar thema’r môr.
galericaernarfon.comPHOENIX, TON PENTRE (Medi 21 – 27)
Fe fydd Prydain ar Ffilm BFI: Arfordir a’r Môr yn dwyn atgofion i gymuned Ton Pentre. Mae blas heli’r môr ar y ffilmiau wrth iddyn nhw alw heibio traethau, promenadau, porthladddoedd ac ynysoedd am gipolwg o fywyd arfordirol Cymru drwy’r 20fed ganrif. Fe fydd yna gwis arbennig hefyd ar thema’r traeth.
facebook.com/The-Phoenix-Ton-Pentre-885041058258257PONTIO, BANGOR (Hydref 6 ac 16)
Fe fydd Canolfan Gelfyddydau Pontio yn dangos dwy ffilm ar thema’r môr y gellid dadlau a newidiodd ddyfodol sinema Ewropeaidd, mewn partneriaeth gydag Ysgol Gwyddorau’r Cefnoroedd Prifysgol Bangor. Caiff campwaith Dogma proto Lars Von Trier, Pontio Breaking the Waves (1996) ei dilyn gan L’avventura (1959) chwyldroadol Michelangelo Antonioni. Fe fydd Pontio hefyd yn rhaglennu ffilmiau byr ar thema’r môr sydd yn amlygu diwydiant a diwylliant arfordirol Cymru.
pontio.co.uk
 


MAGIC LANTERN, TYWYN (October 19th – Sun 21st)
Gan weithio mewn partneriaeth gyda Gwarcheidwaid Traeth Tywyn, fe fydd y Magic Lantern yn dangos Deep Blue (2003) ochr yn ochr gyda sesiwn lanhau’r traeth. Fel ffilm yn y prynhawn i deuluoedd, fe fydd  gweithgareddau crefft arfordirol arbennig yn cyd-fynd gyda Song of the Sea (2014). Yn dilyn Red Turtle (2016) cynhelir noson cwis ar y nos Wener, Jaws (1975) ar ddydd Sad: Arfordir a Môr.
tywyncinema.co.uk
 


GŴYL FFILM MÔR (Hydref 19 – Sul 21)
Mae Gŵyl Ffilm Môr wedi’i neilltuo i ddangos ffilmiau am y môr a dathlu bywyd ynys – gyda chategori arbennig ar gyfer ffilm o Ynys Môn o’r enw Môn Made Film, wedi’i gwneud gan Fonwysyn neu yn dangos Ynys Môn.
facebook.com/SeeMorFilms