DYDDIAU RHAGDDANGOSIAD FFILMIAU CYMREIG - ARCHEBWCH NAWR

Beth ydy diwrnod rhagddangos ffilmiau Cymreig? 

Mae Canolfan Ffilm Cymru wedi ymrwymo i ddathlu ein treftadaeth ar sgrin. Fel rhan o’n strategaeth Gwnaethpwyd yng Nghymru, rydym yn cynnig cefnogaeth i gyrff ar draws Cymru i raglennu ffilmiau a wnaethpwyd yng Nghymru, ffilmiau Cymraeg neu ffilmiau archif Cymreig.

Ymunwch â ni ar gyfer Dyddiau Rhagddangos Ffilmiau Cymreig eleni i ddarganfod rhagor am ffilmiau Cymreig sydd yn mynd i gael eu rhyddhau, dysgu sut i’w marchnata i gynulleidfaoedd a chysylltu gydag arddangoswyr eraill.

 

Pryd mae’r Dyddiau Rhagddangos Ffilmiau Cymreig?

Cynhelir y digwyddiad yng ngogledd Cymru: 

Dydd Iau, Tachwedd 22, 2018 - Galeri Caernarfon (Caernarfon) – ARCHEBWCH YMA

Cynhelir y digwyddiad yn ne Cymru:

Dydd Llun, Tachwedd 26, 2018 – Canolfan Gelfyddydau Memo (y Bari) – ARCHEBWCH YMA

 

 

Beth sy’n digwydd mewn Diwrnod Rhagddangos Ffilmiau? 

Cynhelir dangosiadau ffilm llawn, clipiau rhagddangos, trafodaethau ar sut i farchnata ffilmiau Cymreig sydd yn cael eu rhyddhau ac amser i sgwrsio gydag arddangoswyr eraill o Gymru. Gallwch hefyd sgwrsio gyda ni am gefnogaeth Gwnaethpwyd yng Nghymru a phrosiectau FAN BFI eraill. 

Fe fyddwch yn derbyn pecyn ffilm gyda manylion am ffilmiau Cymreig sydd ar fin cael eu rhyddhau, yn cynnwys telerau archebu, cysylltiadau, dyddiadau rhyddhau a chysylltiadau Cymreig i’ch helpu i farchnata’r ffilm. 

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer aelodau Canolfan Ffilm Cymru yn unig, ac aelodau Canolfannau Ffilm ar draws y DU. Darperir cinio yn ogystal â the a choffi. 

Mae’r dangosiadau a gadarnhawyd hyd yn hyn yn cynnwys Being Frank a Last Summer a rhagddangosiad arbennig o Denmark. Ychwanegir rhagor o ffilmiau a chlipiau at y rhestr cyn hir.

Edrychwn ymlaen at eich gweld!!