SWYDD WAG: Cydgysylltydd Rhwydwaith Gŵyl Ieuenctid Cymru (rhan amser – tymor sefydlog)

Wicked Film (The Pop in Centre, Prestatyn)

Cydgysylltydd Rhwydwaith Gŵyl Ieuenctid Cymru (rhan amser – tymor sefydlog)  

Contract: 16 awr yr wythnos (tymor sefydlog Tachwedd 2018 – diwedd Mawrth 2019)

Cyflog:  £ 20,800 pro rata

 

Diben y Swydd

Ymchwilio a chydgysylltu menter rhwydwaith newydd Gŵyl Ffilm Cymru, a ddatblygwyd gan Ganolfan Ffilm Cymru,  Wicked Wales a gwyliau allweddol yn y rhanbarth, gyda’r nod o gynyddu rhaglenni ffilmiau Prydeinig annibynnol a rhyngwladol sydd ar gael i gynulleidfaoedd ifanc, a rhai wedi’u gwneud ganddyn nhw. 

 

Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) ydy dod â rhagor o ffilmiau i ragor o bobl mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Yn ychwanegol at ei leoliadau aelodau annibynnol, mae Canolfan Ffilm Cymru yn rheolaidd yn datblygu dulliau dyfeisgar i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn un o naw ‘canolfan’ DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), a Chapter a benodwyd fel y Corff Arweiniol Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru. Y nod ydy datblygu’r sector arddangos drwy ymchwil penodol, hyfforddiant a chefnogaeth prosiect datblygu cynulleidfa. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013, mae wedi cefnogi dros 160 o brosiectau sinema cyffrous gan gyrraedd dros 302,000 o aelodau cynulleidfa. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn falch o fod yn Ganolfan Arweiniol i Amrywiaeth a Chynhwysiant Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm FAN BFI.

 

  • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 2 o Tachwedd
  • Cynhelir y cyfweliadau yn y Rhyl Little Theatre, 17 Vale Rd, Rhyl LL18 2BS ar: Dydd Llun 12 Tachwedd.
  • Mae ffurflenni cais a disgrifiad swydd ar gael i’w lawrlwytho isod neu cysylltwch gyda rhiannon52@mail.com
Youth Festival Network Coordinator Job Description Cymraeg.docx
Rhyl Little Theatre Application Form Cymraeg.docx
Equal Opportunities Form Cymraeg.docx