Swydd Wag: Cyfle Marchnata Llawrydd Gwnaethpwyd yng Nghymru

Cyfle Marchnata Llawrydd Gwnaethpwyd yng Nghymru
Adran: Ffilm, Sinema, Canolfan Ffilm Cymru (FHW)

Contract: 10 diwrnod ar raddfa o £200 y dydd (Tachwedd 2018 – Mawrth 2019)

Lleoliad: Hyblyg (gweithio o bell)

Atebol i: Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru 

 

Trosolwg

Mae Canlfan Ffilm Cymru yn dathlu hunaniaeth, iaith a diwylliant drwy ffilm, ar hyd  y flwyddyn drwy ein Strategaeth Gwnaethwyd yng Nghymru. Hyd yn hyn rydym wedi cefnogi arddangos dros 70 o ffilmiau Cymreig unigryw, 24 na fyddan nhw fel arall wedi cael eu rhyddhau i theatrau.

Cadarnhaodd ein hadolygiad o ffilmau Cymreig yn 2017 bod 8 o ffilmiau Cymreig yn cael eu rhyddhau ar gyfartaledd yn flynyddol, yn cynnwys un ffilm Gymraeg. Mae nifer o’r rhain yn hunanddosbarthu. Gydag adnoddau marchnata cyfyngedig a chystadleuaeth am ofod sgrin ond galw ymysg cynulleidfaoedd ac arddangoswyr, ein nod ydy cynyddu mynediad i ffilmiau Cymreig i bawb a sicrhau ein bod yn dathlu straeon Cymreig ar draws Cymru, y DU ac yn rhyngwladol. Ein huchelgais ydy i ffilmiau Cymreig ymddangos yn rheolaidd ochr yn ochr gyda theitlau annibynnol ieithoedd tramor o ansawdd ledled y byd.

 

Y Cyfle

Yn dilyn llwyddiant Strategaeth Ffilmiau Newydd  FAN BFI sydd yn creu ymgyrchoedd marchnata a’r wasg  arloesol, llawr gwlad  ar gyfer ffilmiau annibynnol newydd, rydym yn chwilio am farchnatwr/wraig llawrydd i weithio gydag arddangoswyr, gwneuthurwyr ffilm a dosbarthwyr i ddefnyddio’r dull yma tuag at ymgyrchoedd ffilmiau Cymreig.

Rydym eisiau rhannu straeon Cymreig, boed yn dreftadaeth sgrin, talent Cymreig, lleoliadau neu iaith Gymraeg. O’r wasg i flogwyr ar-lein, GIFs i zines, rydym eisiau creu disgwyliad o amgylch ffilmau newydd Cymreig fel bod pawb waeth lle maen nhw’n byw yn y DU, yn gallu cael gwybod am ddangosiadau ffilmiau Cymreig yn agos atyn nhw.

 

Anfonwch eich  CV a llythyr eglurhaol yn amlinellu sut rydych yn diwallu’r meini prawf at hana@filmhubwales.org.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy 9am, 29 Hydref.

 

Made in Wales Freelance Marketing Opportunity.docx
Made in Wales Freelance Marketing Opportunity CYM FINAL.docx