Swydd Wag: Rheolwraig Prosiect Ymchwil a Datblygu (llawrydd 51 diwrnod)


Anim-18: Dathlu Animeiddio Prydeinig – Rheolwraig Prosiect Ymchwil a Datblygu (llawrydd 51 diwrnod)

Contract tymor sefydlog Mai – Medi 2017

Ffi Llawrydd: Hyd at £175 y diwrnod (yn cynnwys NI a PAYE), yn dibynnu ar brofiad
 

Cefnogi FHW/Chapter gyda chamau ymchwil a datblygu cais am gyllid datblygu rhaglen (PDF) i’r Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) a fydd â‘r nod o ddarparu rhaglen ddatblygu cynulleidfa DU gyfan yn 2018, yn dathlu animeiddio Prydeinig.
 

Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Gyda’i leoliadau aelodau annibynnol mae Canolfan Ffilm Cymru yn rheolaidd yn datblygu dulliau arloesol i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema. Mae’r Ganolfan yn un o naw ‘canolfan’ DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), a Chapter sydd wedi’i benodi yn Gorff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru. Y nod ydy datblygu’r sector arddangos trwy ymchwil penodol, hyfforddiant a chefnogaeth prosiect datblygu cynulleidfa. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013 rydym wedi cefnogi dros 122 o brosiectau sinema cyffrous gan gyrraedd dros 182,000 o aelodau cynulleidfa ac yn 2016 fe wnaethom arwain ar y rhaglen Roald Dahl ar Ffilm DU.
 

Mae ffurflenni cais a swydd ddisgrifiad ar gael yn gwefan Chapter neu cysylltwch gyda Susan Powell, Rheolwraig AD, susan.powell@chapter.org
 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm 26 Ebrill
 

Cynhelir cyfweliadau ar ddydd Mercher 3 Mai 
 

DOWNLOAD:

Anim-18 Llawrydd: Dathlu Animeiddio Prydeinig, Rheolwr/wraig Prosiect Ddisgrifiad Swydd

 

Anim-18 RD Project Manager JD_ENG.pdf
Anim18 R&D Project Manager JD_CYM.pdf