VACANCY: Swyddog Marchnata Canolfan Ffilm Cymru (rhan amser)

  • Swyddog Marchnata Canolfan Ffilm Cymru (rhan amser, 24 awr yr wythnos)
  • Contract tymor sefydlog tan March 2022, yn amodol i gadarnhad cyllid blynyddol
  • Graddfa Cyflog: £21,500 pro-rata


Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Gyda’i leoliadau aelodau annibynnol mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu dulliau arloesol yn rheolaidd i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn un o ‘ganolfannau’ DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio’r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), ac mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru. Y nod ydy datblygu’r sector arddangos trwy ymchwil penodol, hyfforddiant a chefnogaeth prosiect datblygu cynulleidfa. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013, mae wedi cefnogi dros 195  brosiectau  sinema cyffrous, gan gyrraedd dros 388,000 o aelodau cynulleidfa.


Fe fydd y Swyddog Marchnata yn cefnogi Canolfan Ffilm Cymru i ddatblygu cynulleidfaoedd ar gyfer sinema annibynnol Prydeinig ac annibynnol ledled Cymru, trwy farchnata Canolfan Ffilm Cymru a phrosiectau aelodau mewn dulliau wedi’u targedu ac arloesol, gan gynnig mwy o gyrhaeddiad a mynediad newydd i grwpiau wedi’u tan wasanaethu.

  • Mae ffurflenni cais a disgrifiad swydd ar gael i’w lawrlwytho isod neu trwy gysylltu gyda Hana Lewis, Rheolwr Strategol y Ganolfan hana@filmhubwales.org 
  • Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 17:30, Mercher 13eg Mawrth
  • Cynhelir cyfweliadau: Dydd Mercher 20fed Mawrth

DADLWYTHO:

FHW Marketing Officer JD Feb 19 FINAL_CYM.pdf
CHAPTER - Ffurflen Gais.docx
CHAPTER - Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal.docx