Llenyddiaeth Cymru yn lansio Cynllun Ariannu Digwyddiadau Roald Dahl, Dyfeisio Digwyddiad

Mae gan Roald Dahl le yng nghalon miliynau o bobl, hen ac ifanc ar draws y byd. Er hynny, nid yw’r mwyafrif ohonynt yn ymwybodol fod y storïwr arbennig yn Gymro. Mae Llenyddiaeth Cymru, y Cwmni Cenedlaethol â chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth yng Nghymru, wedi penderfynu ymgymryd â’r dasg o newid hynny, a dod â Dahl yn ôl i’w briod le – Cymru.

 

Yn 2016 gwelwn ganmlwyddiant geni Roald Dahl, ac i ddathlu’r garreg filltir bwysig hon, mae Llenyddiaeth Cymru wedi lansio Dyfeisio Digwyddiad, cynllun ariannu ac estyn allan newydd a fydd yn dod â phobl dros Gymru gyfan i gyswllt â llenyddiaeth, ysgrifennu creadigol a darllen.

Fe ariennir Dyfeisio Digwyddiad gan Llywodraeth Cymru ac fe’i gefnogir gan Ystâd Lenyddol Roald Dahl. Bydd dathliadau Roald Dahl 100 yn rhan o Flwyddyn Antur Llywodraeth Cymru.

Bydd Llenyddiaeth Cymru yn defnyddio geiriau hudolus Roald Dahl i ysbrydoli creadigrwydd ac i fynd â llenyddiaeth i lefydd annisgwyl. Fe gynigir cymorth ariannol i ddigwyddiadau sydd wedi eu trefnu i ddathlu Roald Dahl 100 yng Nghymru trwy Dyfeisio Digwyddiad. Fe weithredir y cynllun ariannu unigryw hwn ar y cyd â chynllun llwyddiannus Llenyddiaeth Cymru, Awduron ar Daith.

Bydd rhaglen estyn allan a weinyddir gan Llenyddiaeth Cymru a phartneriaid yn canolbwyntio ar yr agenda cyfiawnder cymdeithasol er mwyn sicrhau fod cyfle i bobl o bob oed ac o bob cefndir i gymryd rhan yn nathliadau Roald Dahl 100. 

Bydd cyfle i awduron, artistiaid ac ymarferwyr llenyddol ddatblygu a chynnal digwyddiadau, sgyrsiau a gweithdai sydd wedi eu hysbrydoli gan Roald Dahl fel rhan o’r cynllun ariannu ac estyn allan Dyfeisio Digwyddiad. Gweler penodau 2 a 3 am fanylion pellach.

 

Mae'r cynllun Dyfeisio Digwyddiad wedi’i rannu’n 3 adran neu Bennod:

Pennod 1 – Cyllid ar gyfer Digwyddiadau Mawr, Rhaglenni Gwyliau a Phreswylfeydd
Pennod 2 – Cyllid ar gyfer Digwyddiadau Bychain
Pennod 3 – Rhaglen estyn allan dros Gymru gyfan. 

 

I ddarganfod rhagor am Dyfeisio Digwyddiad, ar cyfleoedd sydd ar gael i awduron,
artistiaid ac ymarferwyr llenyddol Cymreig, cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru ar:
029 2047 2266 / roalddahl100cymru@llenyddiaethcymru.org

Dilynwch @LlenCymru a #RoaldDahl100Cymru ar Twitter
am ragor o wybodaeth a chyhoeddiadau.