Privacy Policy

Data Protection

The information you supply may be held on computer. It may be used to process awards and to prepare statistics. We may also be obligated to share information under the freedom of information act.

We will always treat your personal details with care. All personal data that you choose to provide us with will be held securely and only ever used with your full permission.  We will only ever get in touch in the ways that you wish, and we will make sure that everything we send to you is relevant to our programme, events, products, services and ways you can support us. To read our full privacy statement, visit chapter.org/privacy

Make sure you’re in control of your information, and that you can ask us to stop using it whenever you like. If you have any questions, would like to change your preferences or opt out of communications, just call 02920 311067 or email lisa@filmhubwales.org


Gwarchod Data

Gall yr wybodaeth a ddarparwch gael ei gadw ar gyfrifiadur. Gellir ei ddefnyddio i brosesu ceisiadau, dyfarniadau ac i baratoi ystadegau. Gallwn hefyd fod yn rhwymedig i rannu gwybodaeth o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn cadw’r hawl i ganslo unrhyw gais a gofyn am ad-daliad o gyllid os caiff gwybodaeth ffug neu anghyflawn ei darparu.

Byddwn yn gwneud pob ymdrech resymol i ofalu am eich manylion personol. Caiff yr holl ddata personol y byddwch yn pederfynu ei rannu â ni ei gadw’n ddiogel ac ond ei ddefnyddio gyda’ch caniatâd llawn. Byddwn ond yn cysylltu â chi yn y modd yr hoffwch chi, a byddwn yn sicrhau fod popeth caiff ei yrru i chi yn berthnasol i’n rhaglen, digwyddiadau, cynnyrch, gwasanaethau a’r gwahanol ffyrdd y medrwch ein cefnogi. I ddarllen ein datganiad preifatrwydd llawn, ewch i www.chapter.org/cy/preifatrwydd

Gwnewch yn siŵr eich bod mewn rheolaeth o’ch gwybodaeth. Mae pobl hawl gennych chi ofyn i ni beidio ei ddefnyddio unrhyw dro yr hoffwch. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech chi newid nei ddiddymu eich dewisiadau, ffoniwch 02920 311067 neu e-bostiwch lisa@filmhubwales.org