BFI 'CARIAD' – TYMOR FFILMIAU MAWR 2015/16

BFI LOVE

Fe fu'r tymor yn rhedeg o fis Hydref tan fis Rhagfyr 2015 gyda rhaglen eang o ffilmiau a digwyddiadau yn archwilio:
  • Grym Cariad (rhamant sgrin fawr)
  • Ffyliaid dros Gariad (comedïau rhamantus)
  • Atyniad Marwol (ochr dywyll cariad)

Dydd Mawrth 15 Medi: 
Cyfle i ffoli ar ffilmiau yr hydref yma wrth i Ganolfan Ffilm Cymru gyhoeddi tymor atyniadol o ddigwyddiadau ledled Cymru. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn gwahodd cynulleidfaoedd ar draws Cymru i ail danio eu hoffter o ffilmiau wrth i Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm lansio BFI LOVE mewn partneriaeth gyda Plusnet. Tymor o ffilmiau i’w caru, ffilmiau i dorri eich calon. Fel rhan o’r tymor DU gyfan, BFI LOVE, rhwng Hydref a Rhagfyr 2015, fe fydd lleoliadau yn cyflwyno detholiad atyniadol o 85 o ddangosiadau a digwyddiadau i gynulleidfaoedd ar draws Cymru, o The Magic Lantern yn Nhywyn, i Gastell Coch yng Nghaerdydd. 

Caiff cynulleidfaoedd eu tywys ar daith emosiynol gan brofi torcalon a hiraeth straeon cariad epig fel A Brief Encounter (1945), comedïau ysgafn, hoffus, rhamantaidd fel Amelie (2001) a straeon tywyll am obsesiwn, brad a pherygl yn cynnwys Fatal Attraction (1987)…mwy

O heddiw ymlaen mae rhestr gyflawn o ddigwyddiadau BFI LOVE Canolfan Ffilm Cymru ar gael yn  www.filmhubwales.org/whatson


Lleoliadau yng Nghymru sydd yn cymryd rhan yn BFI LOVE:
 

The Magic Lantern, Tywyn
www.tywyncinema.co.uk
www.twitter.com/TywynCinema


Gŵyl Gwobr Iris
www.irisprize.org
www.facebook.com/IrisPrizeFestival
www.twitter.com/irisprize


Theatr y Torch, Abrdaugleddau
www.torchtheatre.co.uk
www.facebook.com/torchtheatre?fref=ts
www.twitter.com/TorchTheatre
 

Pafiliwn Pier Penarth
www.penarthpavilion.co.uk
www.facebook.com/pages/Penarth-Pier-Pavilion/629345310426217
www.twitter.com/PenarthPavilion


Darkened Rooms
www.darkenedrooms.com
www.facebook.com/DarkenedRooms?fref=ts
www.twitter.com/DarkenedRooms

 

Chapter, Caerdydd
www.chapter.org
www.facebook.com/chapterarts
www.twitter.com/chaptertweets


Newbridge Memo
www.newbridgememo.co.uk
www.facebook.com/NewbridgeMemo
www.twitter.com/NewbridgeMemo


Neuadd Gwyn, Castell Nedd
http://gwynhall.celticleisure.org/
www.facebook.com/thegwynhall
www.twitter.com/GwynHall


Canolfan Gelfyddydau Memo, y Barri
www.memoartscentre.co.uk
www.facebook.com/BarryMemo
www.twitter.com/BarryMemo
 

Canolfan Gelfyddydau Taliesin
www.taliesinartscentre.co.uk
wwwtwitter.com/TaliesinSwansea
www.facebook.com/taliesinfanpage
 

Clwyd Theatr Cymru
www.clwyd-theatr-cymru.co.uk
www.facebook.com/TheatrClwyd?fref=ts
www.twitter.com/ClwydTweets