EFFAITH GWRTHDARO

EFFAITH GWRTHDARO
Delwedd: Twin Town (1997). The Impact of Conflict: Homegrown in Chapter (Caerdydd) Ebrill 2015
Delwedd: Twin Town (1997). The Impact of Conflict: Homegrown in Chapter (Caerdydd) Ebrill 2015

Mae Impact of Conflict: Conversations About Cinema yn brosiect DU gyfan sydd yn agor trafodaeth a dadleuon trwy ffilm, yn dechrau gyda’r thema gwrthdaro a’r materion y mae’n eu codi. Gyda’n gilydd rydym yn cyflwyno tymor o ffilmiau sydd yn edrych ar faes y gad cyfoes democratiaeth a rhyddid, yn cynwys effaith parhaus y Rhyfel Byd Cyntaf.
 

The Watershed (Bryste), Chapter (Caerdydd) a QFT (Belfast) ac yn arwain y prosiect ar draws y tri lleoliad yn nhair rhanbarth Canolfan Ffilm; Cymru, Gogledd Iwerddon a De Ddwyrain a Gorllewin Canolbarth Lloegr. Mae’r prosiect wedi lansio gwefan benodol newydd sydd yn rhannu ymatebion i’r rhaglen trwy gyfrwng blogiau, fideos, recordiadau, cyfweliadau a negeseuon trydar byw. Trwy drydar #convocinema, mae’r gynulleidfa yn gallu ymuno ar unwaith gyda’r sgwrs trwy gyfryngau cymdeithasol a gall aelodau’r gynulleidfa lenwi nodiadau ‘postio’ am eu hymatebion i’r ffilmiau ar hysbysfyrddau yn y lleoliadau.  


Mae’r rhaglen amrywiol yng Nghymru wedi cael ei datblygu mewn partneriaeth gyda’r Comisiwn Ewropeaidd, Watch Africa, Gŵyl Ffilmiau Cymru Un Byd a Phrifysgol Caerdydd, yn ein galluogi i archwilio themâu fel integreiddio Ewropeaidd ar ôl y rhyfel, rhyddhau cenehedloedd Affrica ar ôl dinistr yr ymerodraethau traddodiadol, sinema Iranaidd ers chwyldro 1979, ymateb Chile i ‘coup’ Pinochet a Chymru ar ôl streic y glowyr 1984. Trwy’r prosiect rydym yn parhau ein gwaith pwysig gydag arddangoswyr annibynnol, ac ar yr un pryd yn creu ymgysylltiad cynulleidfa ddyfnach gyda’r ffilmiau sydd yn cael eu dangos.


I ddarganfod rhagor am y tymor Gwrthdaro, cysylltwch â ni.