Rhwydwaith Gŵyl Ieuenctid Cymru

Beth ydy Rhwydwaith Gŵyl Ieuenctid Cymru?

Menter rhwydwaith gŵyl ffilm Cymru newydd a ddatblygwyd gan Ganolfan Ffilm Cymru, Wicked Wales a gwyliau allweddol yn y rhanbarth, gyda'r nod o gynyddu rhaglennu ffilm annibynnol Prydeinig a rhyngwladol sydd ar gael i gynulleidfaoedd ifanc ac sydd wedi cael eu gwneud ganddyn nhw.

 

BETH YDY NODAU'R PROSIECT?

Datblygu rhwydwaith anffurfiol o wyliau sydd yn arbenigo, gyda rhaglenni penodol ar gyfer, neu gyda gwyliau ehangach sydd yn dymuno ehangu eu rhaglenni i gynulleidfaoedd ifanc.

Y cam cyntaf ydy ymgynghori gyda phartneriaid gwyliau gan ddefnyddio adroddiad Canolfan Ffilm Cymru ar Rwydweithiau Gŵyliau Ieuenctid fel sylfaen o ran dichonoldeb ac anghenion y rhwydwaith.

Gall gweithgareddau yn y dyfodol gynnwys:

- Cefnogaeth rhaglennu,
- Marchnata ar y cyd,
- Codi arian,
- Cyfarfodydd rhwydwaith,
- Gwobr ffilm genedlaethol.

Digwyddiad i ddod:

Yn Ionawr 2019, mae Canolfan Ffilm Cymru yn cynnal sesiwn hyfforddi rhyngweithiol i drefnwyr gwyliau ffilm sydd yn gweithio gyda chynulleidfaoedd ifanc, dan arweiniad Martin Grund a Jamie Cross o Leeds Young Film Festival,fel rhan o  Iris On The Move. 

Fe fyddwn yn edrych ar ddulliau arloesol o gyrraedd cynulleidfaoedd ifanc, gan ganolbwyntio ar rai rhwng 16-30 oed, o farchnata i raglennu, gweithio gyda gwirfoddolwyr a rheoli digwyddiadau.

Mae hyn yn cyd-fynd gyda lansio Rhwydwaith Gŵyl Ieuenctid Cymru sydd â'r nod o ddwyn gwyliau ffilm yng Nghymru sydd yn gweithio gyda'r grwp oedran yma ac sy'n chwilio am ysbrydoliaeth at ei gilydd - dysgwch ragor a chofrestrwch i fynychu'r digwyddiad yma.


Fe fyddwn yn rhannu rhagor o fanylion am y prosiect Rhwydwaith Gŵyl Ieuenctid Cymru yn 2019.
 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch os gwelwch yn dda gyda: