SINEMA CYMOEDD

SINEMA CYMOEDD
Delwedd: Strictly Cinema -  ffilm a dawns te 'Pride' yn Neuadd y Dref Maesteg (Pen-y-bont) © Toby Apperley
Delwedd: Strictly Cinema - ffilm a dawns te 'Pride' yn Neuadd y Dref Maesteg (Pen-y-bont) © Toby Apperley

Fe fydd y fenter newydd gyffrous yma gyda’r nod o gynyddu mynediad i sinema annibynnol Prydeinig a Byd mewn ardaloedd lle nad oes dim neu ychydig iawn o ddarpariaeth yn dod â hud y sgrin fawr i leoliadau cymunedol mewn hannau o Rhondda Cynon Taf, Glyn Enwy a Phen-y-bont dros y chwe mis nesaf (o Chwefror 2015) gan gynnig rhywbeth i holl aelodau’r teulu.

Wedi’i gyflwyno yng Nghymru gan Zoom Cymru a Moviola, datblygwyd y prosiect gan Ganolfan Ffilm Cymru gyda chyllid oddi wrth Cronfa Sinema Cymdogaeth y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI). Fe fydd y lleoliadau yn dangos pedwar ar hugain o ffilmiau newydd a chlasurol, yn cynnwys comedïau, animeiddio, drama a rhagor.

Dechreuodd y dangosiadau ar ddydd Mawrth 24 Chwefror, yn cynnwys How to Train Your Dragon 2 a A Most Wanted Man, yng Nghanolfan Soar, Valleys Kids ym Mhenygraig ac Institiwt Glyn Enwy fel ei gilydd. Mae lleoliadau yn cynnwys Valleys Kids ym Mhenyrenglyn, Rhydefelin, a The Factory yn y Porth yn cymryd rhan. Mae Neuadd y Dref Maesteg ym Mhen-y-bont hefyd yn cynnig digwyddiad ffilm a dawns te ychwanegol arbennig o’r enw Strictly Cinema.

Gyda ffilm yn cael ei dangos ym mhob lleoliad cymunedol bob mis, gall cynulleidfaoedd ffilm gynllunio i weld y ffilm Pride sydd wedi ennill gwobr BAFTA, ac sydd wedi ei lleoli yng Nghymru yn ystod streic y glowyr, a’r addasiad Prydeinig o’r arth hoffus, Paddington. Fe fydd ffilmiau Imitation Game, Mr Turner a What We Did on Our Holiday hefyd yn cael eu dangos gan ehangu’r dewis i gynulleidfaoedd mewn cymunedau ar draws yr ardal.

Mae Canlfan Ffilm Cymru yn falch o ddatblygu’r prosiect newydd a chyffrous yma mewn partneriaeth gyda Zoom Cymru – mae gan leoliadau gwledig a chymunedol ran gweithredol i’w chwarae yn nhirwedd sinema annibynnol yng Nghymru gan eu bod yn aml yn pontio’r bwlch i gynulleidfaoedd yn enwedig lle mae trafnidiaeth yn wael, lle mae prisiau tocynnau yn anfforddiadwy neu lle mae sinemau annibynnol cyfagos wedi gorfod cau. Mae sinema’r Cymoedd  yn ein galluogi i gyrraedd cynulleidfaoedd sinema ar draws ardal De Cymru .

Fe fydd Moviola yn darparu offer i ddangos ffilmiau ac fe ddaw’r cynnwys o’u catalog ffilmiau enfawr. Mae ganddyn nhw berthynas eisoes gyda dros 20 o leoliadau yn Ne a Chanolbarth Cymru trwy eu gwasanaeth cynghori ac archebu ffilmiau. Yn y tymor hirach, mae’r cynllun peilot yn gobeithio bod yn ddigon llwyddiannus i greu rhaglen ffilmiau rheolaidd neu fynediad i raglen ddiwylliedig amrywiol trwy gydol y flwyddyn ym mhob ardal.