PROSIECTAU

Yn ogystal â’n gwaith rhwydwaith craidd a datblygu cynulleidfa rydym yn datblygu ac yn cefnogi amrywiol brosiectau ychwanegol ledled Cymru.

Mae gwybodaeth am brosiectau yn y gorffennol, presennol ac  sydd  i ddod ar gael yma...

Project

EFFAITH GWRTHDARO

Mae Impact of Conflict: Conversations About Cinema yn brosiect DU gyfan sydd yn agor trafodaeth a dadleuon trwy ffilm, yn dechrau gyda’r thema gwrthdaro a’r materion y mae’n eu codi..