Mynediad i Bawb

 

Ers 2013, mae Canolfan Ffilm Cymru wedi dylunio neu wedi gweithio gyda phartneriaid arbenigol i gefnogi 122 o brosiectau datblygu cynulleidfaoedd gyda’r nod o gynyddu mynediad i ffilm i gynulleidfaoedd amrywiol ac anodd i’w cyrraedd ar draws Cymru.