RHWYDWAITH CYNULLEIDFA FFILM BFI

Mae’r Rhwydwaith yn cynnwys naw
Canolfan ar draws y DU. Mae Corff
Arweiniol pob Canolfan yn derbyn
cyllid gan BFI i ddarparu gweithgaredd
datblygu cynulleidfa, ymchwil a
hyfforddiant yn eu rhanbarth.

Mae’r gweithgaredd yma hefyd
yn cynnwys prosiectau Canolfannau
ar y cyd ar draws y DU.

Mae rhagor o wybodaeth am
bob Canolfan Ffilm rhanbarthol
ar gael yma ar ein Map:

 

 


 

Dyma ffilm fer am y

Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm