Canolfan Ffilm Cymru a Chapter yn dangos fersiwn 'Crafu ac Arogli' ffilm Matilda Roald Dahl am y tro cyntaf

Bydd hoffwyr Matilda yn heidio i dros 40 o safleoedd dros yr haf i ddatgelu arogleuon cudd, o gacen siocled ffres i frechdanau past pysgod drewllyd, mewn profiad sinema rhyngweithiol i ddathlu Roald Dahl 100.
 

Am y tro cyntaf erioed, mae addasiad 1991 o lyfr clasurol Roald Dahl Matilda yn cael ei ddarlledu i gynulleidfaoedd ar y sgrin fawr, gyda thro ychwanegol arbennig, sawrus yn y gynffon.
 

Gan weithio gyda ‘Scratch ‘n Sniff Cinema presents’, bydd y ffilm yn cael ei dangos 43 o weithiau ar draws y Deyrnas Unedig yn ystod Awst a Medi 2016, gan lansio yn Chapter, Caerdydd ar y 12fed Awst. Mae'r digwyddiadau arbennig hyn yn rhan o dymor Roald Dahl ar Ffilm, a ddatblygwyd gan Ganolfan Ffilm Cymru a Chapter mewn cydweithrediad gydag Ystâd Lenyddol Roald Dahl, i ddathlu Roald Dahl 100 – canmlwyddiant blwyddyn enedigaeth Roald Dahl. Mae'r prosiect wedi ei gefnogi gan y BFI (Sefydliad Ffilm Prydain), gan ddyfarnu cyllid trwy'r Loteri Genedlaethol.
 

Bydd hoffwyr y ffefryn teuluol bron yn gallu blasu teisen siocled enfawr Bruce Bogtrotter ac yn crychu eu trwynau wrth arogli brechdanau past pysgod, gan ymuno yn y profiad. Mae gweddill yr arogleuon yn gyfrinach nes bydd y ffilm wedi ei dangos.
 

Yn seiliedig ar dechnoleg sinema a theledu a gyflwynwyd ar ddiwedd y 70au a dechrau'r 80au, bydd cynulleidfaoedd yn derbyn cerdyn crafu arbennig yn cynnwys deg sawr rhyfeddol a hynod sy'n gysylltiedig i olygfeydd allweddol yn y ffilm. Ar dderbyn y cyfarwyddyd, fe wahoddir gwylwyr i grafu a ffroeni'r arogl gel.
 

Mae ffynonellau'r arogleuon wedi eu henwi ar y cerdyn, ond nid yr arogl ei hun, sy'n golygu y bydd yn rhaid i wylwyr ddyfalu a chymharu nodiadau gyda'u ffrindiau.
 

Mae dros 40 sgriniad Crafu ac Arogli o Matilda eisoes wedi eu cadarnhau, a fydd yn cyd-fynd gyda dathlu 20 mlynedd o'r ffilm a rhyddhad newydd Adloniant Cartref o Matilda gan Sony Pictures yn hwyrach eleni.
 

Mae'r dangosiadau hwyliog ac anarferol iawn hyn o Matilda yn ffrwyth dychymyg Scratch ‘n Sniff Cinema, a sefydlwyd gan y cynhyrchwr a'r artist Bren O’Callaghan a'r darlunydd Simon Misra. Mae'r pâr wedi lansio arogleuon i gyd-fynd â 6 o ffilmiau yn flaenorol, yn cynnwys The Wicker Man, The GooniesGregory’s Girl, ond bydd cymryd rhan yn Roald Dahl ar Ffilm eu prosiect cenedlaethol cyntaf.
 

Meddai Bren O’Callaghan: “Yn aml rydym yn anwybyddu arogl fel rhywbeth sy'n ysgogi ymateb chwareus, ond mae'n sbardun emosiynol pwerus. Gall ein hatgoffa o berson, lle, neu ein cludo i ddiwrnod heulog yn y gorffennol pell.
 

“Mae ein technegau yn fwriadol wirion a hen ffasiwn, yn defnyddio hysbyslenni, tortsh a chardiau crafu wedi eu trochi mewn arogl. Rydym hyd yn oed yn eich annog i siarad gyda'r person nesaf atoch chi, gan fod gwahanol drwynau yn dod i gasgliadau gwahanol!
 

“Rydym ni'n meddwl y byddai Roald Dahl yn cymeradwyo ein campau hurt mewn gofod ble dylem fod yn ymddwyn yn dda, a chadw'n llonydd a thawel. Os oedd unrhyw un yn annog plant i ryddhau eu dychymyg, fe wnaeth ef.”
 

Meddai Hana Lewis o Ganolfan Ffilm Cymru: “Mae ein tîm, partneriaid a chynulleidfaoedd yn gyffrous iawn am ddyfodiad Crafu ac Arogli Matilda, yn rhan o dymor swyddogol Roald Dahl ar Ffilm.  Rydym yn edrych ymlaen at gynnig digwyddiad unigryw a chyffrous i deuluoedd, cynulleidfaoedd ifanc a hyd yn oed oedolion dros fisoedd yr haf, mewn sinemâu o bob lliw a llun ac mewn gwahanol rannau o'r wlad, ble na fyddai cynulleidfaoedd yn cael cyfle i'w weld fel arall.
 

“Mae gennym hefyd lu o adnoddau wedi eu hysbrydoli gan Roald Dahl a gynlluniwyd i annog gwerthfawrogiad o ffilm, nodiadau rhaglen wedi eu hysgrifennu gan bobl ifanc a ffyrdd difyr i bobl roi adborth. Gallant chwarae'r gêm ar-lein neu gwblhau her hunlun Gwasg Prifysgol Rhydychen!” 
 

“Nifer gyfyngedig o docynnau sydd ar gyfer y digwyddiadau, felly rydym yn annog pawb i archebu'n gynnar i osgoi cael eu siomi. Mi wn na fyddwn i am ei fethu!”
 

Mae Matilda Crafu ac Arogli yn cael ei ddangos yn y lleoliadau canlynol:
 

Cymru
Chapter (lansiad): 12, 13 a 14 Awst a 13 Medi
Pafiliwn Pier Penarth: 26, 28 a 30 Awst
Magic Lantern, Tywyn: 11 Medi
Coastline Film Festival, Ysgol Bryn Elian, Conwy: 13 Medi (dangosiad i ysgolion)
Wicked 16, Gwyl Ffilm Ieuenctid Ryngwladol Cymru: 22 Medi
 

Gogledd Orllewin a Chanolbarth Lloegr 
They Eat Culture: 13 Awst
Home, Manceinion: 14 Awst
Dukes, Caerhirfryn: 3 Medi
Picturehouse at FACT: 10 Medi (clwb plant)
 

Dwyrain Canolbarth Lloegr
Broadway Nottingham: 29 Awst
Cinema City, Norwich: 10 Medi (clwb plant)
Arts Picturehouse, Caergrawnt: 10 Medi (clwb plant)
 

Yr Alban
Phoenix Cinema Orkney: 27 a 28 Awst
Belmont Filmhouse Aberdeen: 3 Medi
Filmhouse Caeredin: 4 Medi 
Way Out West Picturehouse: 16 Medi
Birks Aberfeldy: 17 Medi
Falkirk Community Trust: 16 a 17 Medi
Robert Burns Centre Film Theatre: 17 a 19 Medi (dangosiad i ysgolion)
Macroberts Arts Centre: 24 Medi 
 

Gogledd Iwerddon
Cinemagic: 10 Medi
 

De Orllewin a Gorllewin Canolbarth Lloegr
Watershed Arts Centre: 13 a 14 Awst 
The Acorn Arts Centre, Penzance: 20 Awst
Pound Arts, Wiltshire: 24 Awst
Black Heath Library, Birmingham: (Sandwell Libraries mewn partneriaeth gyda Gŵyl Ffilm Flatpack): 31 Awst
Cube Cinema Bryste: 28 Awst
Watermark, Ivybridge: 10 Medi
Curzon Clevedon: 17 Medi
 

De Ddwyrain Lloegr
Duke of York, Brighton: 10 Medi (clwb plant)
Blue Door Cinema: 17 Medi
 

Llundain
East Dulwich Picturehouse: 10 Medi (clwb plant)
 

I weld pa ddigwyddiadau Roald Dahl ar Ffilm sydd ar gael yn eich ardal a sut i brynu tocynnau, ewch i:

http://www.filmhubwales.org/roalddahlonfilm/whatson/scratch-n-sniff