AGOR DRYSAU – CROESAWU CYNULLEIDFAOEDD AMRYWIOL I’CH LLEOLIAD

Image: WOW Women's Film Club Screening of Bastards at chapter (Cardiff)
Image: WOW Women's Film Club Screening of Bastards at chapter (Cardiff)

Dyma rai o’r pynciau y byddwn yn eu harchwilio yn Agor Drysau...

  •  Pa mor aml ydych chi wedi clywed y term ‘datblygu cynulleidfa’?  
  • Ydych chi erioed wedi meddwl beth mae hyn yn ei olygu mewn gwirionedd a pham ei fod mor bwysig? 
  • Ydych chi eisiau datblygu ac amrywio eich cynulleidfa a sicrhau bod eich dangosiadau yn groesawgar i grwpiau cymunedol nad ydyn nhw ar hyn o bryd yn defnyddio eich lleoliad? 

Dyma rai o’r pynciau y byddwn yn eu harchwilio yn Agor Drysau. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn cynnal dwy sesiwn yn llawn o brosiectau arleosol lle y gallwch gymryd rhan mewn gemau rhyngweithiol a chael syniadau am ffilmiau, adnoddau yn benodol i leoliad a chynlluniau datblygu cynulleidfa. 

Pryd  a Lle:​

Sessions:

  • Cynulleidfaoedd Mwy, Cynulleidfaoedd Ehangach – sut i gyrraedd cynulleidfaoedd amrywiol a chreu cynllun datblygu cynulleidfa   (Heather Maitland)
  • Cyfeillion Dementia – creu cymunedau cyfeillgar i Dementia  (Cymdeithas Alzheimer Cymru)
  • Ymwybyddiaeth Trawsrywiol – codi ymwybyddiaeth ac adeiladu lleoliadau trawsrywiol gyfeillgar  (Equiversal)
  • Dangosiadau amgylchedd gefnogol – croesawu teuluoedd gyda phlant anabl i’ch lleoliad  (Contact a Family Cymru)
  • Clwb Ffilm Menywod DLlE – sut i weithio gyda chynulleidfaoedd wedi’u hynysu fel ceiswyr lloches a ffoaduriaid  (Rabab Ghazoul)

*Fe fydd rhagor o wybodaeth am yr amserlen ar gael cyn hir.

Mae’r digwyddiad yma yn agored i aelodau Canolfan Ffilm Cymru a  Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI. Os nad ydych yn aelod eto o Ganolfan Ffilm Cymru,gallwch ymuno, am ddim, yma

Mae gan Ganolfan Ffilm Cymru fwrseriaethau i gefnogi presenoldeb i aelodau Cymreig.
Cysylltwch gyda’ch canolfan ffilm leol i weld os ydych yn gymwys i wneud cais am fwrseriaeth yn eich rhanbarth.

Awydd mynychu?