Sinema Cymunedau Gwledig

Image: Dark Horse at Llancarfan Community Cinema © Jon Pountney
Image: Dark Horse at Llancarfan Community Cinema © Jon Pountney

Sul 13 Mawrth 2016
Hay-on-Wye, Parish Hall, Lion Street, HR3 3AB

Gall rhedeg sinema neu gymdeithas ffilm cymunedol fod yn hynd o foddhaol ond yn aml mae’n golygu cryn dipyn o waith caled. Un o’r ffyrdd gorau o gael cynghorion a syniadau newydd ydy cymharu nodiadau a rhannu profiadau gydag eraill. Dyna pam y mae Canolfan Fflm Cymru wedi ymuno gyda Flicks in the Sticks, Cinema for All a Moviola i gynnig dwy sesiwn arbennig:

  • Cael y gorau o’ch offer sain (her gyffredin i arddangoswyr a chymdeithasau ffilm cymunedol) a chynghorion ar daflunio. (10.30-11.30am)
  • Egwyl i luniaeth
  • Beth sydd bwysicaf i’r rhan fwyaf o arddangoswyr ffilmiau gwledig yng Nghymru? Rhwydweithio a thrafodaeth. Pa gefnogaeth sydd ar gael? (11.40-1.30)
  • Yna derbyniad amser cinio yn Tomatitoes (38 Lion Street) (1.30pm-2.30pm)

Gwybodaeth Gwyliau: Manteisiwch ar Ŵyl Sinema Prydeinig y Gelli (yn cael ei redeg gan Borderlines), rydym yn ei argymell yn gryf. Fe fydd penwythnos o ffilm ar gael yn y Gelli yn cynnwys Sinema Symudol Picturehouse a Sinema Siop Lyfrau Booths. Fe fydd yr amserlen ffilm lawn ar gael yma yn nes ymlaen ym mis Ionawr

Caiff rhagor o wybodaeth am y sesiynau yma eu dosbarthu cyn y digwyddiad gydag awgrymiadau am lety. 

Mae gan Ganolfan Fflm Cymru fwrseriaethau i gefnogi presenoldeb yn y cyfarfod a’r ŵyl. Os nad ydych yn aelod o Ganolfan Ffilm Cymru eto, gallwch ymuno am ddim yma.

Rhowch wybod inni os ydych angen cludiant o orsaf Henffordd. Gallwch gynnwys hyn ar eich cais am fwrseriaeth, neu gallwn drefnu teithio ar y cyd os oes sawl cais.

 Archebwch nawr