Strategaeth Gwnaethpwyd yng Nghymru

Delwedd: I am not a Witch (Cyf. Rungano Nyoni)
Delwedd: I am not a Witch (Cyf. Rungano Nyoni)

 

Rhagor o bobl, Rhagor o Leoedd, Rhagor o Ffilmiau

Cefnogi gwaith arddangoswyr, cynnig ysbrydoliaeth, cefnogaeth a chynhwysiant, dod â ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol i gynulleidfaodd ar draws Cymru a’r DU. 

Mae FHW yn dathlu hunaniaeth, iaith a diwylliant Cymru trwy ffilmiau drwy gydol y flwyddyn trwy gyfrwng ein Strategaeth Gwnaethpwyd yng Nghymru. Hyd yn hyn, rydym wedi cefnogi arddangosfa o 75 o ffilmiau Cymreig unigryw, 24 ohonyn nhw na fydden nhw wedi cael eu rhyddhua mewn theatrau. Ar gyfartaledd mae 8 o ffilmiau Cymreig yn cael eu rhyddhau bob blwyddyn ac mae nifer o’r rhain yn rhai hunan ddosbarthu.

Gydag adnoddau marchnata cyfyngedig a chystadleuaeth am ofod sgrinio ond galw ymysg cynulleidfaoedd ac arddangoswyr, ein nod ydy cynyddu mynediad i bawb. 

 

Cyflwyniad

Yn ystod cam cyntaf FAN, fe fuom yn cydweithio i weithredu beth oedd yn ddull newydd o gefnogi ffilmiau Cymreig, gydag ymgysylltiad gan arddangoswyr ledled Cymru. Pedair blynedd yn ddiweddarach, mae nifer o aelodau yn cynnig ffilmiau Cymreig yn hyderus fel rhan o’r rhaglen graidd.

Gydag Ymchwil Bigger Picture fe wnaethom siarad gyda’n partneriaid mewn dosbarthu, arddangos a chynhyrchu i adolygu’r hyn a gynigiwn a darganfod ffyrdd o gael rhagor o ffilmiau Cymreig allan i gynulleidfaoedd yn y dyfodol. 

Fe fydd prosiectau cymwys yn gynhwysol, yn hyrwyddo amrywiaeth ein rhwydwaith cynulleidfaoedd ac arddangos eclectig. Fe fydd prosiectau yn cydnabod arwyddocad ffilmiau i gymunedau gwledig ynysig a chynulleidfaoedd ifanc yng Nghymru. Gyda’n gilydd fe fyddwn yn dathlu grym ffilmiau i greu partneriaethau cadarnhaol, sgiliau newid bywyd a gwerth sylfaenol ffilmiau fel treftadaeth a ffurfiau celf, yn hyrwyddo Cymru fel conglfaen ar gyfer diwylliant ffilm. 
 

CAMAU NESAF FFILMIAU CYMREIG

 • Dyddiadau cau Prosiect Ffilmiau Cymreig Strategol yn 12pm, dydd Gwener 10 Mai 2019 a 12pm, dydd Gwener 5 Gorffennaf 2019.
 • Does dim dyddiad cau penodol ar gyfer cyflwyniadau Potiau Cynigion. Gall aelodau wneud cais pan fydd ffilmiau o ddiddordeb yn cael eu cyhoeddi/darganfod.
 • Darllenwch ein Canllaw Cyflwyno: Ffilmiau Cymreig Potiau Cynigion Ffilmiau Cymreig Strategol (yma / isod) 
 • Anfonwch eich Cyflwyniad: Cefnogaeth Ffilmiau Cymreig (yma)  
 • Anfonwch eich Cyflwyniad: Ffilmiau Cymreig Strategol (yma)
 • ​Anfonwch gyllideb prosiect atom (yn berthnasol i bob cais) - edrychwch/lawr lwythwch yma. Os ydych eisiau cymorth i gwblhau eich cyllideb, edrychwch ar ein dalen cynghorion cyllideb (yma).
 • Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda: lisa@filmhubwales.org
   

 

CEFNOGAETH ARALL SYDD AR GAEL I AELODAU FHW:

Mae FHW yn cynnig cyfleoedd drwy gydol y flwyddyn ar gyfer gweithgaredd arddangos annibynnol:

 • Cefnogaeth Datblygu Cynulleidfa – wedi’i anelu at ddatblygu cynulleidfa ffilm ar draws Cymru.
 • Gwyliau - Mae gwyliau neu rwydweithiau arloesol sydd yn diwallu un neu ragor o flaenoriaethau FHW yn gymwys i gyflwyno cynnig. 
 • Strategaeth Ffilmiau Newydd – cefnogaeth marchnata i leoliadau i ddangos rhai o’r ffilmiau annibynnol a thramor gorau.
 • Bwrseriaethau – hyfforddiant a sgilau.

Gall aelodau wneud cais am bob cynnig uchod. Rydym hefyd yn cynnig digwyddiadau rhwydweithio, cyrsiau hyfforddi, cefnogaeth marchnata, newyddion am ffilmiau a’r cyfle i gymryd rhan mewn tymhorau ffilm cenedlaethol fel ANIM18.

Gallwch weld rhai o’r canlyniadau yn ein infograffig ffilmiau Cymreig yma.
 

DIM YN AELOD ETO?

 • Gallwch ymuno yma, manteisio ar yr amrediad o fanteisiom ac fe fyddwn yn eich rhoi ar y rhestr ar gyfer ein bwletin sydd yn cynnwys gwybodaeth am y cyfan o’r uchod.
 • Os ydych yn wneuthurwr ffilm, edrychwch ar y dudalen cefnogaeth i ddarganfod rhagor yma.