Strategaeth Gwyliau

Delwedd: BFI Sci-Fi, Aberystwyth Arts Centre
Delwedd: BFI Sci-Fi, Aberystwyth Arts Centre

 

Rhagor o bobl, Rhagor o Leoedd, Rhagor o Ffilmiau

Cefnogi gwaith arddangoswyr, cynnig ysbrydoliaeth, cefnogaeth a chynhwysiant, dod â ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol i gynulleidfaodd ar draws Cymru a’r DU. 

Mae Canolfan Ffilm Cymru (FHW) yn rhan o rwydwaith DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), ac mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yn Nghymru.

Ein nod ydy cyrraedd cynulleidfaoedd trwy ddatblygu’r sector arddangos, cynnig cefnogaeth prosiect ymchwil, hyfforddiant a datblygu cynulleidfaoedd. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013 rydym wedi cefnogi dros 195 o brosiectau sinema a chyrraedd dros 388,000 o aelodau cynulleidfa

 

Cyflwyniad 

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd Canolfan Ffilm Cymru (FHW) yn parhau i gynnig rhaglen ddatblygu cynulleidfa sylweddol rhwng 2018-22 fel rhan o strategaeth BFI 2022, gan ddod â rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd ar draws Cymru.

Diben y rhaglen ddatblygu cynulleidfa yma ydy galluogi rhaglennu ffilmiau diwylliannol arloesol ac anturus, helpu arddangoswyr i fuddsoddi’n rheolaidd mewn dewisiadau eofn, hwyluso cyfranogiad cynulleidfaoedd mwy cynhwysfawr a goresgyn rhwystrau potensial i fynediad. Mae gwyliau neu rwydweithiau arloesol sydd yn diwallu un neu ragor o flaenoriaethau FHW yn gymwys i gyflwyno cynnig. Gellir gofyn am gyllid ar gyfer gwyliau hefyd oddi wrth Ffilm Cymru Wales, neu ar gyfer gwyliau o arwyddocad cenedlaethol, oddi wrth Cronfa Cynulleidfa BFI.

Fe fydd prosiectau cymwys yn gynhwysol, yn hyrwyddo amrywiaeth ein rhwydwaith cynulleidfaoedd ac arddangos eclectig. Fe fydd prosiectau yn cydnabod arwyddocad ffilmiau i gymunedau gwledig ynysig a chynulleidfaoedd ifanc yng Nghymru. Gyda’n gilydd fe fyddwn yn dathlu grym ffilmiau i greu partneriaethau cadarnhaol, sgiliau newid bywyd a gwerth sylfaenol ffilmiau fel treftadaeth a ffurfiau celf, yn hyrwyddo Cymru fel conglfaen ar gyfer diwylliant ffilm. 
 

GWYLIAU  -  Y CAMAU NESAF


CEFNOGAETH ARALL SYDD AR GAEL I AELODAU FHW:

Mae FHW yn cynnig cyfleoedd drwy gydol y flwyddyn ar gyfer gweithgaredd arddangos annibynnol:

Gall aelodau wneud cais am bob cynnig uchod. Rydym hefyd yn cynnig digwyddiadau rhwydweithio, cyrsiau hyfforddi, cefnogaeth marchnata, newyddion am ffilmiau a’r cyfle i gymryd rhan mewn tymhorau ffilm cenedlaethol fel ANIM18.

Am wybodaeth ynghylch rhywfaint o’n gwaith hyd yn hyn, gweler ein Uchafbwyntiau FHW.
 

DIM YN AELOD ETO?

  • Gallwch ymuno yma, manteisio ar yr amrediad o fanteisiom ac fe fyddwn yn eich rhoi ar y rhestr ar gyfer ein bwletin sydd yn cynnwys gwybodaeth am y cyfan o’r uchod.
  • Os ydych yn wneuthurwr ffilm, edrychwch ar y dudalen cefnogaeth i ddarganfod rhagor yma.