Strategaeth Gwyliau 2018-2022

Delwedd: BFI Sci-Fi, Aberystwyth Arts Centre
Delwedd: BFI Sci-Fi, Aberystwyth Arts Centre

 

Rhagor o bobl, Rhagor o Leoedd, Rhagor o Ffilmiau

Cefnogi gwaith arddangoswyr, cynnig ysbrydoliaeth, cefnogaeth a chynhwysiant, dod â ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol i gynulleidfaodd ar draws Cymru a’r DU. 

Film Hub Wales (FHW) is part of a UK wide network of hubs funded by the British Film Institute (BFI) to form the Film Audience Network (FAN), with Chapter appointed as the Film Hub Lead Organisation (FHLO) in Wales.

We aim to reach audiences through development of the exhibition sector, offering research, training and audience development project support. Since Film Hub Wales set up in 2013, we’ve supported over 150 cinema projects, reaching over 261,700 audience members.

 

Cyflwyniad 

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd Canolfan Ffilm Cymru (FHW) yn parhau i gynnig rhaglen ddatblygu cynulleidfa sylweddol rhwng 2018-22 fel rhan o strategaeth BFI 2022, gan ddod â rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd ar draws Cymru.

Diben y rhaglen ddatblygu cynulleidfa yma ydy galluogi rhaglennu ffilmiau diwylliannol arloesol ac anturus, helpu arddangoswyr i fuddsoddi’n rheolaidd mewn dewisiadau eofn, hwyluso cyfranogiad cynulleidfaoedd mwy cynhwysfawr a goresgyn rhwystrau potensial i fynediad. Mae gwyliau neu rwydweithiau arloesol sydd yn diwallu un neu ragor o flaenoriaethau FHW yn gymwys i gyflwyno cynnig. Gellir gofyn am gyllid ar gyfer gwyliau hefyd oddi wrth Ffilm Cymru Wales, neu ar gyfer gwyliau o arwyddocad cenedlaethol, oddi wrth Cronfa Cynulleidfa BFI.

Fe fydd prosiectau cymwys yn gynhwysol, yn hyrwyddo amrywiaeth ein rhwydwaith cynulleidfaoedd ac arddangos eclectig. Fe fydd prosiectau yn cydnabod arwyddocad ffilmiau i gymunedau gwledig ynysig a chynulleidfaoedd ifanc yng Nghymru. Gyda’n gilydd fe fyddwn yn dathlu grym ffilmiau i greu partneriaethau cadarnhaol, sgiliau newid bywyd a gwerth sylfaenol ffilmiau fel treftadaeth a ffurfiau celf, yn hyrwyddo Cymru fel conglfaen ar gyfer diwylliant ffilm. 
 

GWYLIAU  -  Y CAMAU NESAF


CEFNOGAETH ARALL SYDD AR GAEL I AELODAU FHW:

Mae FHW yn cynnig cyfleoedd drwy gydol y flwyddyn ar gyfer gweithgaredd arddangos annibynnol:

Gall aelodau wneud cais am bob cynnig uchod. Rydym hefyd yn cynnig digwyddiadau rhwydweithio, cyrsiau hyfforddi, cefnogaeth marchnata, newyddion am ffilmiau a’r cyfle i gymryd rhan mewn tymhorau ffilm cenedlaethol fel ANIM18.

Am wybodaeth ynghylch rhywfaint o’n gwaith hyd yn hyn, gweler ein Uchafbwyntiau FHW.
 

DIM YN AELOD ETO?

  • Gallwch ymuno yma, manteisio ar yr amrediad o fanteisiom ac fe fyddwn yn eich rhoi ar y rhestr ar gyfer ein bwletin sydd yn cynnwys gwybodaeth am y cyfan o’r uchod.
  • Os ydych yn wneuthurwr ffilm, edrychwch ar y dudalen cefnogaeth i ddarganfod rhagor yma.