August 15, 09:00am

Creu Pecynnau Sinema Digidol gyda Peter Wilson

Chapter, Canton, Cardiff, CF5 1QE
ARCHEBWCH NAWR

Creu Pecynnau Sinema Digidol gyda Peter Wilson

Mae Canolfan Ffilm Cymru wedi ymuno gyda Chapter i gynnal diwrnod hyfforddi/gweithdy PSD penodol i sinemau ac rydym yn falch o gyhoeddi y bydd y digwyddiad yn cael ei arwain gan Peter Wilson (mwy yma), arbenigwr mewn ymgynghoriaeth uwch dechnoleg, hyfforddiant High Definition & Digital Cinema Ltd, (HDDC). Mae gyrfa Peter yn eang dros 30 mlynedd ac mae ganddo gysylltiadau diwydiant gyda Screen Skills (Creative Skillset yn flaenorol) ac Event Cinema Association (ECA).

Mae’r digwyddiad yma am ddim.


Yr hyfforddiant ei hun:

Fe fydd yr hyfforddiant yma yn seiliedig ar sesiynau hyfforddi blaenorol Peter a’i ddarlithoedd mewn Technoleg Sinema ym Mhrifysgol Southampton Solent. Fe fydd Peter hefyd yn trafod pam y gwnaeth y diwydiant y newid mawr i ddosbarthu Ffilmiau Digidol a’r system a grewyd ac fe fydd yn cynnwys agweddau fel:

  • Ffeiliau Meistr Ffynhonnell Digidol,
  • Paratoi cynnwys,
  • Fformatau PSD ac adeiladu, ac,
  • Agweddau diogelwch lefel uwch.

Mae amserlen hyfforddi llawn ar gael yma.

Fe fydd yr holl fynychwyr yn derbyn tystysgrif presenoldeb/cwblhau’r hyfforddiant.


Pwy sydd yn gallu mynychu?

Mae’r hyfforddiant un diwrnod yma yn Chapter (Caerdydd) wedi’i anelu at Weithredwyr Sinema mewn Sinemau Annibynnol a fydd o dro i dro efallai yn gorfod creu Pecynnau Sinema Digidol ar gyfer eu gweithrediad eu hunain ac eraill. Cwrs rhagarweiniol ydy hwn i greu PSD ac fe fydd yn cynnwys hanfodion PSD, yn arwain at lefel canolraddol o ddeall creu PSD.

Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly fe’ch cynghorir i archebu yn gynnar.


Lle a phryd mae’r digwyddiad?

  • Dyddiad: Iau 15 Awst 2019
  • Amser: 9am – 5pm (cofrestru o 8:30am)
  • Lle: Media Point, Chapter, Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd, CF5 1QE


Archebwch eich lle dim hwyrach na: Dydd Iau 8 Awst, 2019.
 

ARCHEBWCH YMA
 

CEFNOGAETH BWRSERIAETH AC AELODAETH

Mae modd derbyn chefnogaeth bwrseriaeth i’r digwyddiad yma gan Ganolfan Ffilm Cymru. Gall y Ganolfan dalu costau teithio a llety i aelodau fynychu. Llanwch ffurflen yma. Gwnewch gais cyn gynted â phosibl os gwelwch yn dda.

Edrychwn ymlaen at eich gweld!