November 26, 09:00am

Dyddiau Rhangddangos Ffilmiau Cymreig 2019 | Ngogledd Cymru

Galeri Caernarfon, Caernarfon, LL55 1SQ
ARCHEBWCH NAWR
Mr Jones
Mr Jones

Mae ein dyddiau Rhagddangos Ffilmiau Cymreig yn ôl!

Mae 2020 yn mynd i fod yn flwyddyn fawr i ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig.

Ymunwch gyda ni wrth i'r Cymro 'anffodus' (Rafe Spall) deithio ar draws Ewrop a chael ei arestio yn Nenmarc a'r gohebydd Cymreig Mr Jones (James Norton) yn torri'r newyddion am newyn yn yr Undeb Sofietaidd yn yr 1930au cynnar.


Dyddiadau YCHWANEGOL wedi eu hychwanegu:

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd ein Dyddiau Rhagddangos Ffilmiau Cymreig bellach yn ddgwyddiad DAU ddiwrnod gydag Eternal Beauty, My Grandfather the Spy a Nuclear wedi eu hychwanegu at y rhestr:  

  • 26 Tachwedd 9:00am – 5:00pm
  • 27 Tachwedd: 9:00am – 12:30pm

Pwysig:
*Noder os gwelwch yn dda y gall yr amserlen fod yn destun newid oherwydd argaeledd/cadarnhad ffilmiau ychwanegol - fe fyddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau o'r fath (drwy e-bost), dim hwyrach nag un wythnos cyn dyddiad pob digwyddiad. Os oes angen i chi archebu llety o flaen llaw, rydym yn awgrymu eich bod yn cadw'r rhai gyda pholisi canslo am ddim.

*Os ydych eisoes wedi cofrestru i fynychu, fe fyddwn yn cysylltu gyda chi ar wahân (drwy e-bost) i gadarnhau a fyddwch yn mynychu un diwrnod neu'r ddau ddiwrnod.

 

Pryd mae’r Dyddiau Rhagddangos Ffilmiau Cymreig?

Cynhelir y digwyddiad yng ngogledd Cymru:
26 & 27 Tachwedd, 2019, Galeri (Caernarfon)

ARCHEBWCH NAWR


 

Beth ydy diwrnod rhagddangos ffilmiau Cymreig?

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn dathlu treftadaeth Cymreig ar y sgrin. Fel rhan o’n strategaeth Gwnaethpwyd yng Nghymru, rydym yn cynnig cefnogaeth i gyrff ar draws Cymru i raglennu ffilmiau a wnaethpwyd yng Nghymru, ffilmiau Cymraeg neu ffilmiau archif Cymreig.

Ymunwch gyda ni ar gyfer Dyddiau Rhagddangos Ffilmiau Cymreig eleni i ddysgu am y ffilmiau Cymreig newydd ac i gysylltu gydag arddangoswyr eraill.

 

Beth sy’n digwydd mewn Diwrnod Rhagddangos Ffilmiau?

Cynhelir dangosiadau ffilm llawn, clipiau rhagdddangos ac amser i siarad gydag arddangoswyr eraill o Gymru. Gallwch hefyd sgwrsio gyda ni am gefnogaeth Gwnaethpwyd yng Nghymru a phrosiectau FAN BFI eraill.

Fe fyddwch yn derbyn pecyn ffilm gyda manylion am ffilmiau Cymreig sydd ar fin cael eu rhyddhau, yn cynnwys telerau archebu, cysylltiadau, dyddiadau rhyddhau a chysylltiadau Cymreig i’ch helpu i farchnata’r ffilm.
 

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer aelodau Canolfan Ffilm Cymru yn unig, ac aelodau Canolfannau Ffilm ar draws y DU. Darperir cinio yn ogystal â the a choffi.

Edrychwn ymlaen at eich gweld!!

CEFNOGAETH BWRSERIAETH AC AELODAETH

  • Mae'r digwyddiad yma yn gymwys ar gyfer cefnogaeth bwrseriaeth. Gall Canolfan Ffilm Cymru dalu am gostau llety i aelodau fynychu. Llanwch ffurflen yma.

  • Os nad ydych yn aelod o Ganolfan Ffilm Cymru eto, gallwch ymuno am ddim yma

  • Dysgwch ragor am sut mae Canolfan Ffilm Cymru yn cefnogi'r sector arddangos Cymreig ac yn agor byd ffilm i gynulleidfaoedd yng Nghymru yma.