November 20, 03:30pm

FFILM A THELEDU - DIWRNOD HYBU AMRYWIAETH O FEWN GYRFAOEDD

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd

Mae Llywodraeth Cymru, ar y cyd â phartneriaid o fewn y diwydiant, yn cynnal y digwyddiad hwn er mwyn cynorthwyo pobl greadigol nad oes cynrychiolaeth ddigonol ohonynt i fanteisio ar yrfaoedd ym maes ffilm/teledu.Nid Oes Arnoch Angen Unrhyw Brofiad Blaenorol Ym Maes Fffilm a Theledu.

Dewch draw i ddysgu mwy am waith â thâl yn y diwydiant, profiad gwaith ar gynyrchiadau, hyfforddiant perthnasol i'r diwydiant er mwyn dringo'n uwch neu drosglwyddo i ddisgyblaeth newydd, cyngor, mentora, coetsio a rhwydweithio. Ni allwn warantu lleoliadau ar unwaith, fodd bynnag, gan eu bod yn amodol ar ddewisiadau cwmniau.

 

Cofrestrwch cyn dydd Gwener 09 Tachwedd

EWCH ATI HEDDIW I DREFNU’CH LLE - ARCHEBWCH YMA

 

Neu llanwch un ffurflen gais (ar gael dim ond gofyn amdani yn creativeIndustries@gov.wales)

E-bost creativeIndustries@gov.wales a gofynnwch am gyfweliad ffon i ateb y cwestiynau yn uniongyrchol neu cyflwynwch glip ffilm/fideo byr yn ateb y cwestiynau neu yn dangos eich gwaith.

 

Fe fydd Canolfan Ffilm Cymru yn cynnal sesiwn Ffigurau Cudd – Rolau Anweledig mewn Arddangos Ffilmiau.

Ydych chi'n breuddwydio am gael gweithio gyda ffilm ond ddim yn gweld eich hun fel gwneuthurwr ffilm? Efallai eich bod yn mwynhau adolygu ffilmiau, neu yn gosod offer ar gyfer dangosiadau. Mae nifer o swyddi yn bodoli yn y maes arddangos a dosbarthu ffilmiau. Gall hyn olygu gweithio fel asiant i werthu ffilmiau i wledydd ledled y byd, neu raglennu ffilmiau mewn sinemau neu wyliau. Yn y sesiwn hon fe fyddwch yn clywed gan arbenigwyr yn y diwydiant sydd yn gweithio mewn caffael ffilmiau o ddosbarthydd LGBTQIA+, taflunydd benywaidd i ganolfan gelfyddydau cymysg amlwg a chydgysylltydd prosiectau mewn Animeiddio Prydeinig

 

Siaradwyr/Cadeirydd

Rachel Dukes – Uwch Gydgysylltydd Sinema/Taflunwraig - Midlands Arts Centre, Birmingham (MAC)
Diane Gabrysiak – Rheolwraig Caffaeliadau yn Peccadillo Pictures ac Ymgynghorydd Caffaeliadau yn New Wave Films
Umulkhayr Mohamed – Cydygysylltydd prosiect Anim18 (intern) 
Toki Allison (Cadeirydd y sesiwn) – Swyddog Mynediad Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI