August 04, 12:30pm

Y Chwarelwr

Eisteddfod Maes, Abergavenny

Y Chwarelwr (1935) gan Syr Ifan ab Owen Edwards a John Ellis Williams oedd y ffilm lafar gyntaf yn y Gymraeg.

Er bod tair rîl gyntaf y ffilm wreiddiol yn ddiogel yn Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru, 'roedd y rîl olaf ar goll ers blynyddoedd maith, felly penderfynodd y cyfarwyddwr teledu, Ifor ap Glyn, ei hail-greu er mwyn cyflwyno’r stori yn gyflawn i gynulleidfaoedd newydd.

Defnyddiwyd actorion cyfoes i wneud hyn, gan ail-leisio'r ffilm gyfan er mwyn cysondeb, ac ychwanegu cerddoriaeth newydd o waith Pwyll ap Siôn.

Drwy adfer y riliau gwreiddiol ac ychwanegu elfennau newydd, daethpwyd â'r ffilm hanesyddol hon yn fyw unwaith eto i gynulleidfa heddiw.

Cyflwynir y ffilm gan Ifor Ap Glyn.