YMCHWIL SINEMA GWLEDIG

Prosiect Ymchwil Sinema Gwledig
Prosiect ymchwil Cymru gyfan gyda’r nod o adeiladu darlun o ddarpariaeth gwledig cyfredol yng Nghymru ochr yn ochr gyda chyfleoedd cyllido cyfredol ac i nodi ac ymateb i anghenion ymarferwyr presennol.


Yn 2013 comisiynodd Canolfan Ffilm Cymru Jim Barratt o Bigger Picture Research i ymchwilio i sut y gall y Ganolfan gefnogi gweithredwyr cymunedol gwledig a llai i ddatblygu a ffynnu ar draws Cymru.

  • Nododd yr ymchwil 70 o arddangoswyr cymunedol ar draws Cymru mewn lleoliadau gwledig neu led wledig. Doedd tua 50%o’r rhai a nodwyd ddim yn wybyddus i Ganolfan Ffilm Cymru gan ein galluogi i adeiladu gwell darlun o’r ddarpariaeth wledig yng Nghymru. 
  • Cyflwynodd yr adroddiad 13 o argymhellion yn seiliedig ar anghenion cefnogi a gwasanaethau cyfredol yn y sector ffilm cymunedol, yn cynnwys cyfleoedd cyllido presennol a fydd yn galluogi’r Ganolfan i ddarparu cyngor mwy cynhwysfawr i ymarferwyr newydd a chyfredol.
  • Fe fydd y Ganolfan yn ystyried pob un o’r argymhellion gan alluogi ymarferwyr all fod yn rhan amser neu yn wirfoddol i gysylltu gydag amrediad o gronfeydd a gweithgareddau na fyddai ganddyn nhw fynediad iddyn nhw fel arall (h.y. ganeu Hawdurdodau Lleol, cymorth DU gyfan gan BFFS (enw newydd, Sinema i Bawb) a Chronfa Lleoliadau Cymunedol BFI a hefyd cymorth a chyfleoedd cyllido Ewropeaidd o bosibl).

Cyflwynodd Jim Barratt  yr adroddiad terfynol yn  Dyddiau  Dangosiadau Cymru Canolfan Ffilm Cymru/ICO yn Chapter ar 6-7 Gorffennaf 2014.

Gellir lawr lwytho’r adroddiad terfynol yma.

 

 

LAWR LWYTHWCH PROSIECT YMCHWIL SINEMA GWLEDIG.pdf