Megan Mitchell

Rheolwr Prosiect Cynhwysiant

Cyn ymuno â’r Hwb bu Megan yn gweithio fel rheolwr prosiect llawrydd ar draws arddangosfeydd annibynnol o fewn y DU am dros ddegawd, ac ochr yn ochr â’i rôl yn y Hwb mae’n parhau i weithio fel Cynhyrchydd Matchbox Cine, gan ddangos ‘plant amddifad, alltudion ac allanolion sinema’ a chynhyrchu isdeitlau disgrifiadol a disgrifiadau sain.

Mae Megan yn defnyddio’r rhagenwau hi/ei.

E-bost

1
Yn ôl
^
CY