Sarah Chew

Swyddog Marchnata ac Allgymorth

Mae Sarah wedi bod yn gweithio yn y Maes Celfyddydau Cymreig ers dros ddegawd, ar gyfer cwmnïau ac mewn lleoliadau. Gan raddio o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, mae hi wedi parhau i weithio yng Nghymru a bod yn rhan o'r diwydiant creadigol cyffrous sy'n bodoli yma.

Mae ei chefndir yn gymysgedd eang o farchnata, codi arian, cynhyrchu ac allgymorth. Mae gan Sarah angerdd am gyfathrebu â chynulleidfaoedd a chefnogi pobl i ymgysylltu â'u cymunedau lleol. Mae ei gwaith blaenorol yn cynnwys Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Theatr Cerdd Cymru a Little Wander.

Mae Sarah yn gofalu am Farchnata a Gwaith Maes y Ganolfan, gan gefnogi'r Ganolfan, aelodau a'u prosiectau a ariennir i ddatblygu cynulleidfaoedd ar gyfer sinema annibynnol a byd Prydain ledled Cymru.

Mae Sarah’n defnyddio’r rhagenwau hi/ei.

E-bost

1
Yn ôl
^
CY