Silvia Sheehan,

Swyddog Cyfathrebu

Cyn ei rôl fel Swyddog Cyfathrebu, sefydlodd a chydlynodd Silvia ‘Off Y Grid’ - prosiect Hwb Ffilm Cymru a ddyluniwyd i hyrwyddo ffilmiau annibynnol ar draws sinemâu yng Ngogledd Cymru. Ers hynny mae wedi cael profiad gyda rhaglennu sinema ac ysgrifennu copi, ynghyd â rhedeg ei busnes dysgu Saesneg ei hun a chyhoeddi llyfr barddoniaeth.

Mae Silvia yn cyfathrebu ac yn rhannu gwaith yr Hwb a'i aelodau, gyda'r nod yn y pen draw o hyrwyddo ffilm annibynnol a chartref. Wedi'i geni a'i magu yn Eryri, mae ganddi ddealltwriaeth o gymunedau lleol ac angerdd am ddatblygu cynulleidfaoedd, yn enwedig y rhai sy'n anoddach eu cyrraedd.

E-bostiwch Silvia

 

1
Yn ôl
^
CY