Toki Allison

Swyddog Mynediad FAN

Mae Toki’n gweithio ar brosiect Sinema Gynhwysol, sydd dan arweiniad Canolfan Ffilm Cymru, mewn cydweithrediad â holl Ganolfannau Ffilm y DU (BFI FAN) er mwyn cefnogi ffordd fwy cynhwysol o ddatblygu cynulleidfaoedd.

Yn 2018 fe lansiodd inclusivecinema.org, sef adnodd digidol sy’n cydlynu ystod eang o adnoddau, astudiaethau achos a data ynglŷn â grwpiau ar y cyrion. Nod yr adnodd yw helpu arddangoswyr i amrywio’u cynulleidfaoedd. Mae hi’n gweithio ar ymgyrchoedd i sicrhau mynediad at sinema i’r cynulleidfaoeddhynny sydd ar y cyrion oherwydd hil, anabledd, rhywedd, rhywioldeb neu statws cymdeithasol-economaidd, ac mae hi’n codi arian ac yn eiriolwr dros fynediad i bawb.

Mae Toki hefyd yn gweithio’n llawrydd ar raglennu sinema a chelfyddydau a datblygu cynulleidfaoedd, yn ogystal ag ymgynghori ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Mae Toki’n defnyddio’r rhagenwau hi/ei.

E-bost

+44 (0) 2920 311063

1
Yn ôl
^
CY