Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI

Courtyard Hereford © Luke Evans

Mae’r Rhwydwaith yn cynnwys wyth Canolfan ar draws y DU. Mae Corff Arwain pob Canolfan yn derbyn cyllid rhanbarthol gan BFI i ddarparu gweithgaredd datblygu cynulleidfa, ymchwil a hyfforddiant. Mae’r canolfannau hefyd yn cyd-weithio ar brosiectau.

Darllen mwy - Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI

Mae rhagor o wybodaeth am bob Canolfan Ffilm rhanbarthol ar gael yma ar ein Map:

Dewch o hyd i'ch Rhanbarth Canolfan Ffilm Cymru:

BFI FAN Regions
Mae’r map isod yn dangos pob un o’r wyth rhanbarth Canolfan Ffilm Cymru sy’n rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI (FAN) a ffiniau eu hardaloedd. Os nad ydych yn siŵr i ba ganolbwynt y mae eich sefydliad yn perthyn, darganfyddwch isod a defnyddiwch y map uchod i gysylltu:

BFI FAN Regions

^
CY