Off Y Grid Screening Of Gwen
Into Film’s “Cinema’s That Made Me”: Pauline Williams From Off Y Grid, North Wales

Gyda sawl sinema dal ar gau oherwydd COVID-19, ry'n ni'n parhau i ddathlu lleoliadau annibynnol ar draws y DU yn ein cyfres 'Sinemau ein stori'. Dyma gyfweliad arbennig gyda Pauline Williams, Off y Grid, am y prosiect aml-leoliad sydd wedi'i gefnogi gan Canolfan Ffilm Cymru ac sy'n anelu i ddod a chymunedau ynghyd i wylio ffilmiau annibynnol Prydeinig. Nod Canolfan Ffilm Cymru, that aims to reduce isolation and increase engagement with British and independent film.

Mae Off y Grid yn brosiect sy'n gweld lleoliadau yn cyd-weithio ar daws Gogledd Cymru er mwyn darparu gwasanaeth gymunedol i gynulleidfaoedd ardaloedd gwledig a dathlu treftadaeth leol. Mae'n nhw'n gweithio ar y cyd i ddarparu rhaglenni tymhorol fel bod modd denu cynulleidfa ehangach ar draws yr ardal. Dyma Pauline Williams, Rheolwr y Prosiect, yn egluro sut y mae'n nhw'n cyd-weithio er mwyn gwella'r profiad i'r gynulleidfa ac er mwyn gallu rhannu arbenigedd ar draws y sinemau, mae hefyd yn son am ei phrofiadau cyntaf hi o'r sinema ac sut y mae'r profiadau hyn yn dylanwadu ar ei gwaith heddi.

Beth mae Off y Grid yn ei gynnig i'r gynulleidfa?

Mwy o bobol. Mwy o ffilmiau. Mwy o lefydd. Dyna ydi amcan prosiect Off Y Grid (OYG). Mae OYG yn cydlynnu partneriaeth unigryw rhwng saith canolfan yng Ngogledd Cymru sy'n gweithio ar y cyd i hyrwyddo ffilmiau annibynnol, Prydeinig a ffilmiau byd i gynulleidfaoedd mewn ardal wledig. Mae OYg hefyd yn cynnig arlwy o ffilmiau clasurol cyfarwydd yn ogystal â dathlu treftadaeth Cymru trwy ffilmiau archif.

Mae'r 7 canolfan - CellB, Galeri, Pontio, Neuadd Dwyfor, Neuadd Ogwen, Tape Community Music & Film a Theatr y Ddraig - yn cynnig profiadau gwahanol o ran gofod a lleoliad ond yn rhannu'r un meddylfryd gyda'r diwylliant Cymreig, etifeddiaeth a hygyrchedd yn ganolig i'r arlwy. Wrth gyd-weithio gellir hyrwyddo ffilmiau mwy heriol i gynulleidfa ehangach. Wrth rannu syniadau ceir cyfle i greu profidadau sinema newydd yn yr ardal.

Wedi ei ariannu gan Film Hub Wales, mae'r prosiect yn cynyddu gweithgareddau ar draws Gogledd Cymru mewn ardaloedd sy'n aml yn dioddef o ddiffyg nawdd a digwyddiadau celfyddydol. Mae'n digwyddiadau yn cysylltu â'r gymuned ac yn cynnig darpariaeth gelfyddydol, yn annog trafodaeth ac yn ehangu gorwelion trwy gyfrwng ffilm. Yn ogystal â dangos ffilmiau rydym yn cyflwyno gweithgareddau ychwanegol (fel sesiynnau holi ac ateb) ac yn cydlynnu gyda gwyliau ffilmiau a digwyddiadau sinematig yng Nghymru a thu hwnt.

Rydym yn cyd-weithio gyda nifer o bartneriaid rheolaidd ond yn barod i ehangu'n gorwelion gyda phartneriaid newydd er mwyn hyrwyddo ffilm. Yn ddiweddar rydym wedi bod yn cynnig sinema pop-up i gymunedau lleol a'r bwriad yw ehangu ar ein darpariaeth yn y maes yma yn ogystal â pharhau i ddatblygu cynulleidfa o bob oedran yn yr ardal.

Beth oedd eich swydd gyntaf? Sut arweiniodd hyn at Off y Grid?

Ar ôl cychwyn gyrfa yn y BBC Caerdydd a chael hyfforddiant yn gweithio ar ddramau a chyfresi teledu bum yn gweithio'n llawrydd nes i mi ymuno fel Cynhyrchydd â chwmni Gaucho a chyd-weithio gyda'r cyfarwyddwr Endaf Emlyn. Bu'r cwmni'n gyfrannwr allweddol yn y byd ffilm yng Nghymru ac roeddwn yn gyfrifol am gynhyrchu'r ffilmiau arobryn Un Nos Ola, Gadael Lenin, Y Mapiwr yn ogystal â dramau unigol a chyfresi drama ar gyfer teledu.

Cariad at ffilm a'r awydd i rannu'r brwdfrydedd yna a chynnig profiadau sinematig unigryw i gynulleidfaoedd hen a newydd sy'n fy nghyrru i gyd-weithio ar OYG.

Ydy ffilm a mynd i'r sinema wedi bod yn ro'ch bywyd erioed?

Pan yn blentyn roedd cael mynd i'r Majestic yng Nghaernarfon i glwb ffilm ar fore Sadwrn yn brofiad rhithiol. Doedd dim byd gwell nag ista'n y gynulleidfa yn disgwyl yn eiddgar i'r golau ddiffod yn ara deg a'r llenni i agor led y pen i arddangos sgrîn enfawr. Roedd bod yn y tywyllwch mewn byd arall yn brofiad mor gofiadwy. Dwi'n cofio mynd efo fy mam i weld Summer Holiday a'r llliwiau yn dallu'r llgadau. Ond yn fwy na hynny roedd y teimladau a ysgogwyd gan y ffilmiau mor bwerus.

Yn ddiweddarach roeddwn yn mynychu'r Coliseum yn Port a'r Forum yn Blaenau yn rheolaidd. (Yn anffodus does na'r un o'r sinemau yma'n bodoli bellach) Does dim byd mwy cyfareddol na bod yn yr hanner gwyll yn cael y'ch tywys i fyd arall. Does dim ffiniau i ddychymyg. Yn sicr roedd dylanwad y sinema yn y blynyddoedd cynnar yn allweddol yn fy newis o yrfa.

Sut y mae gweithio a'r lleoliadau san sylw wedi dylanwadu ar eich gwaith chi heddi?

Mae'r profiadau ges i o wylio ffilm ar y sgrîn fawr ac ymgolli mewn byd arall yn y sinemau cymunedol, lleol yma yn f'ysbrydoli i gynnig profiadau tebyg i gynulleidfaoedd heddiw. Roedd mynd i'r sinema yn brofiad rheolaidd, fforddadwy a'r rhaglen yn amrywiol felly roedd cynulleidfa'n derbyn a gwerthfawrogi pob math o ffilm- a hynny ar stepan drws.

Mae gwylio ffilm ar sgrîn fawr yn brofiad hudolus, rhithiol. Mae bod yn rhan o gynulleidfa sy'n cyd-rannu emosiwn yn deimlad cynhwysol, cyfrin. Mae ffilm yn gallu cyfareddu. Mae'n cynnig allwedd i fydoedd eraill. Mae'n ysgogi emosiynnau. Mae'n gynhwysol ac yn drawsnewidiol.

Gan bod sinemau ar gau oherwydd COVID-19, ydych chi wedi dechrau unrhyw fentrau newydd fel Off y Grid?

CellB wedi bod yn gweithio'n rheolaidd i gynnal a hybu Gwallgofiaid trwy drefnu sesiynnau ar lein gyda Rhys Ifans fel mentor i brosiect gwneud ffilm fer.

Darllen rhagor
Montage
Cyfarfod y bobl y tu ôl i sinemau yng Nghymru yn ystod y cyfnod cloi

Mae Canolfan Ffilm Cymru wedi dyfarnu cyllid Loteri Cenedlaethol o £100,000 i 16 o sinemau annibynnol a gwyliau ffilm yng Nghymru sydd wedi cael eu heffeithio’n ddifrifol gan Covid-19. Wedi gorfod cau eu drysau ar ddechrau’r cyfnpd cloi yn y DU, mae’n debygol mai’r lleoliadau hyn fydd rhai o’r cyrff olaf i ailagor wrth i’r pandemig gilio.

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn yma.

Cyfarfod y bobl ymroddedig sydd yn gweithio tu ôl i’r llenni yn y sinemau a’r gwyliau lleol, sydd yn ceisio dod â chymunedau yn ôl at ei gilydd drwy ffilm:

Darllen rhagor
Biennale Venezia Presentazione IFFC2019 #2
Luisa Pèrcopo Blog 2019: The Italian Film Festival Cardiff lands in Venice!

Thanks to a bursary from Film Hub Wales, on September 2019 I was able to attend the 76th Biennale del Cinema at the Lido in Venice. The Biennale runs for about 10 days and I was able to attend it for four full memorable and productive days. As managing director and artistic co-director of the Italian Film Festival Cardiff, my main objective in attending one of the most important (and oldest) international film festival in the world was to promote the IFFC as well as to increase its visibility in both Italy and Europe. In this short span of time I managed to achieve quite a lot of my objectives, no doubt helped by my a dose of two spritzes and five espressos a day to keep me going through the film marathons and razzmatazz.

Through a number of personalised meetings and impromptu encounters at the Lyon’s bar, centrally located in the festival, to see and be seen, I managed to entice a couple of the Italian Regional Film Commissions to agree to participate in the festival in Cardiff.

Both the Apulia and Campania Film Commissions are interested in joining the Sardegna and Calabria Film Commissions to support the screenings in Cardiff with films they have produced.

Pointing out that the IFFC is the only Italian Film Festival in the UK to officially offer prizes to Italian cinema was a trump card to win over some of the smaller distributors and producers. My meeting with Emera Production director, Rebecca Bassi, resulted in her submission of their documentary, Bassil’ora, which won the very first Canfod Prize for Best Documentary at the Festival.

Being present at Venice as representative of the IFFC was vital also to attend screenings of Italian/International films that had not yet been released in the UK. Francesca Archibugi’s Vivere (Living) and Alessandro Rossetto’s Effetto Domino (Domino Effect) had their world premiere in Venice and I managed to secure both films as UK premieres for our Festival. It would not have been possible without meeting both directors and producers at the Lido.

The big day for me though was Saturday 31 August. I was a guest speaker in a panel organised by the Sardegna Film Commission to promote its International partners. I introduced the Italian Film Festival Cardiff to the public at the prestigious Italian Pavilion sitting next to Adrian Wootton, director of Film London!

There is no doubt that the five days at the Biennale were intense and tiring and that it takes quite a lot of stamina to be always there, queueing to watch a premiere of a film, be present at the launch of a book or a film-related event, while looking smart at dinner or production parties. However, these events proved to be very successful. My meeting with director Laura Lucchetti, resulted in her participation at the Q&A  session after the screening of for her film, Fiore Gemello (Twin Flower), whose protagonist, Kalill Kone, won  first prize in the Best Actor category at the Festival; that with journalists from ‘Cinecorriere’ resulted in IFFC having a featured article in their September issue.

All and all a grand and successful adventure that I hope to be able to repeat this year as well!

Luisa Pèrcopo, managing and artistic co-director of Italian Film Festival, Cardiff

Darllen rhagor
Cineworld Cardiff
Cineworld: Event Working and Social Media Scheduling by Emily

As well as continuing to learn all about the programming at Cineworld, and even creating the schedule for a film myself, I was also given the opportunity to encounter other aspects of the exhibition sector. Something I was especially looking forward to discovering more about was social media scheduling/marketing as this is an area I could picture myself working in in the future.Screenshot 2020-03-26 at 11.28.51.png

After meeting the member of staff who runs the social media, I was briefed about his role each week which involves scheduling the Facebook posts for the following week and putting up posters throughout the building. As this doesn’t tend to take him more than a day to complete, and similarly to the staff working on programming, he also works on front of house on the other days serving customers at the tills and checking tickets before customers enter the screening room.

I never quite realised how much thought had to go into the planning process of the social media. Because of the Facebook algorithm, for example, they aim to only post 3 statuses at peak times (between 10:00am and 2:00pm) throughout the week to ensure as many people as possible are seeing the posts.

If any events are coming up or a new film release, he tries to make sure these feature on their social media. And sometimes head office make specific requests about what should be promoted that week. Together we undertook the careful research task to discover which film poster was the most appropriate to use, being an official poster instead of a fan-made one, for example. Precision and an eye for detail were required when ensuring that we attached the correct link to take customers straight onto Cardiff Cineworld when booking tickets.

The layout of the post tends to include: the film/event title, a brief synopsis of the film/event, the link to book tickets and the film/event poster. 

Learning about the attention to detail and thought that has to go into each and every Facebook post as well as how to use Facebook as a marketing tool was interesting. Although I did get to help with this role and learnt a new side of marketing, I believe I already had some pre-existing knowledge on the subject.

What I really developed from this experience on social media was my professionalism in terms of language skills when marketing online to customers and attempting to entice them into booking tickets and why Cineworld should be the place they choose to go to.

Once the social media posts had all been scheduled, myself and the social media programmer went for a walk around the building to see what posters needed to be taken down and if any new ones had arrived to be put up. He explained how Cineworld’s policy was to take down the posters as soon as the film has been released so a new poster promoting an upcoming film could go in that space. The staff are then allowed to take posters that are no longer in use. I even got to take a Little Women (Gerwig, 2019) poster home for my flat..

Darllen rhagor
14939571 1761521310776249 2102144232409790569 O
Cinema & KO! My Final Placement by Sam

The last month of my placement at Cinema & Co. was unfortunately cut short due to the current climate (hope everyone’s keeping safe!) but the good news is that, following on from my previous blog (which you can read yma.) myself and the team managed to launch Cinema & KO. to great success. In this final blog, I’ll be discussing how Johan and I made final preparations for the event, the successes and failures of the event itself, and also reflecting on my time as a whole.

The first day back after uploading the last blog consisted of improving on skills I’d gained previously. To begin, I helped once again edit an updated trailer reel, removing old events and trailers that had already been, and replacing them with new ones. This editing proved to be a lot quicker than the last (a sign of my skills improving I’m sure) and I still felt as though I’d managed to further improve my editing skills even more. This would prove incredibly useful for university assessments like video essays, but also for personal projects like making short films and more. After this, Johan and I moved onto making sure everything was in place for the main event: Cinema & KO.

The event itself was to be split into two main parts. Both taking place on a Saturday, the first half would be open to everyone. We planned on having Nintendo Switches set up in the main cinema room, and a backup in the entrance area for when the main tournaments weren’t on. This event would run until 5, at which point we’d close up, and begin swapping out the switches for an Xbox one, for our main tournament event (that was for over 18’s only, since the game Mortal Kombat 11 was rated 18). This tournament would run until 9pm, with the bar being open for the entire event.

In order to make sure we were fully prepared; we did several things. First of all, I made contact with Game once again, ensuring we had consoles and games ready for both halves of the event. Having this contact before starting the event proved crucial, as without Game, the first half would more than likely have not existed, as Game provided both the switches and games we used for the mini tournaments (The Xbox and copy of Mortal Kombat 11 belonged to the cinema).

The second half of the preparation revolved around creating a tournament bracket for the second and main half of the event, as professionalism was key. Though our main goal was to ensure everyone had fun and enjoyed themselves, it was also crucial to ensure the tournament itself was fair and done professionally, as this would ensure satisfaction from everyone, and (hopefully) ensure they would return to the next event, and bring more people too.

We experimented with a few different ideas, from creating the bracket in different formats such as Microsoft excel, to using an automatic generator. Though I developed my technical skills here, by beginning to create a working bracket on my laptop, eventually we opted for an online one that would generate the brackets randomly and uniquely. This was to ensure the bracket itself looked professional and that there would be no problems in functionality, that could cause delays in the event.

After this, we decided to review the overall plan, before agreeing to meet next on the Saturday of the event. This would be the accumulation of all our hard work over the past few weeks, and so we were both excited and nervous to see how the event would proceed.

The Saturday of the event arrived, and would also mark the end of my time on placement at Cinema & Co. The first half of the event, where we opened it up for everyone to play Mario Kart and Super Smash Bros. proved to be very successful. Though not our target audience (and not our main event) it was certainly exciting to see how popular it was, with many families and some adults coming in to have a look and get involved. I developed a few skills during this first half, mainly to do with communication and management. As a sort of co-host, I was helping to ensure everything was running smoothly. This meant juggling tasks such as monitoring one of the two Nintendo Switches we had at the time and answering any questions in regard to how to play the games, how long we were running it for, and if the event would be held again.

After this, I felt a lot more confident in my management ability, and though I’ve always felt my communication skills are fairly good, I still thought that hosting the first half had improved them even more.

After swapping out the consoles and getting the tournament bracket ready, it was almost time to re-open for our second and main event. Unfortunately, this event proved to be less popular than the opening one, which we thought could be down to many factors.

The event was planned to take place on the first Saturday of every month, so obviously we had to kick this off on a Saturday. The bad news was that this particular Saturday was a perfect storm of problems (or at least, problems that we thought would’ve had some significant effect on the turnout).

First of all, the weather in the night became extremely bad, potentially putting people off travelling the distance for a few hours of gaming. Secondly, this was towards the beginning of the COVID-19 outbreak in the UK, so understandably we thought that many would be hesitant to come hang out in a potentially busy public cinema. Finally, the timing (being more towards the night-time) and fact that the game being played was rated 18 meant that we were cutting out a major crowd, as anyone who was in town passing time would already be gone, and anyone under the age of 18 would be unable to attend.

Despite all this, the event was not completely unsuccessful. We had a turnout of around 15 people, who seemed to really enjoy their time and expressed interest in returning to the next one. This allowed us also to run the tournament smoothly, without having to substitute any plans due to low numbers. Once again, I felt as though my managing skills were improving, as I was a lot more confident in the plans and layout this time around. As previously stated, though my communication skills were already fairly good, this once again did help, as I was letting people know about future plans for the event and more.

After the event concluded, Johan and I decided to brainstorm quickly on how we could increase its popularity, and also took onboard some feedback from those we attended. What we concluded was that for the next event, we’d create some sort of poll in which attendees could vote for what games and specific activities they want to see, therefore ensuring that they would definitely be interested. Obviously, as was the case with this particular event, sometimes other factors such as weather and illness can have serious effects, but we decided that if we tried our best to control all other factors, then things should run even more smoothly for the next time.

As I said earlier, this unfortunately turned out to be the last time I would be working at Cinema & Co. due to current circumstances. As of right now, there has yet to be a follow up event (due to not enough time passing too) so I can’t comment on if the next event proved to be more popular. However, I have no doubt that it will continue to improve, and I can’t wait to see what happens next!

Overall, my time at Cinema & Co. has been a rewarding experience, and I feel as though I’ve certainly learnt new things and improved on skills I’d picked up previously. Seeing how an independent cinema is run and maintained was very intriguing, and how they decide on what to show and when was especially interesting. However, the most rewarding element was improving my editing and managing skills.

Darllen rhagor
Penarth Pier Pavilion
Snowcat Cinema: A Placement on the Pier by Chloe

South Wales’ Penarth Pier offers home not only to a cone of chips and a seaside view, but also to the world of Snowcat Cinema, where I’ve spent the past six weeks of my BA Film Studies exhibition-based placement.

Snowcat, run by one-man-band Ben, is an independent cinema tucked away on the upper floor of the Pier Pavilion. Screenings run in the evenings from Thursday to Sunday, and include every kind of film: from the occasional blockbuster to, more often, the abstract and whimsical or the classic.

The nature of the cinema, independently developed and run, has allowed me a close insight into each of the behind-the-scenes processes of exhibition: the planning, programming and scheduling which all takes place before the screening of any film. I was one of four students spending time at Snowcat, and the varied interests of each member of our group made for a holistic exploration of the different elements which go into running a cinema.

In one of our first experiences, we were shown the ropes of preparing a ‘playlist’ for a screening. First, transferring the film from its DCP (Digital Cinema Package) into a playable format, and then scheduling the adverts, logos, and ‘no phone’ signals which will precede it. These technical skills in particular were something I had never considered when thinking about exhibition: naturally, I had expected to spend some time in a projection room, but I had never considered the amount of work which takes place before the film is even shown.

Such skills are extensive, and require a developed knowledge of the softwares involved in order to work. The planning which goes into ensuring the correct aspect ratio, the order of adverts, and even the timing of gaps between images, is such an incredibly key part of the film-watching experience which many audience members remain unaware of.

The real beauty of working a placement in somewhere like Snowcat, however, is the diversity of tasks I’ve been able to get involved in and, as such, the range of skills which I’ve been able to develop.

Again (and this is so important to the cinema and to my experience), the cinema is independently run – picked up and put together by Ben alone – and therefore doesn’t have the luxury of a team that can collaborate to put together screenings. All work is done by Ben, which means full involvement in every step of the process when arranging events.

Of course, though, the group nature of this placement – expanding Ben’s team from one to five – meant that a level of communication was necessary to get things done. With every step of putting together a screening came emails with Ben, messages among us students, and updates via the shared DropBox file on which we came to rely for sharing data. The process was inherently collaborative, forcing me to refine and adapt my communicative skills to a group setting that I’d had little experience with previously.

The later weeks of this placement involved looking further into the marketing, ticket-selling, and public engagement aspects of working within the cinema. First, a run-down on the cinema’s audiences – those that Ben is targeting with his choices of film – and the ways in which he engages with them to encourage their attendance at screenings. Whilst the cinema’s primary audience is the older population of Penarth, usually retirees who come week-on-week to reminisce on films seen in their earlier years, the cinema is currently in the process of expanding and diversifying its audience to include the younger communities of Cardiff.

A large part of Snowcat’s engagement, therefore, takes place via social media: events are created on Facebook, ac Twitter is used to announce upcoming films and interact with other local film communities, cinephiles and organisations such as Cardiff’s Chapter Arts. Here, the cinema has the opportunity not only to engage with existing filmgoers, but to reach those who are likely unaware that Snowcat even exists.

Distinct to the world of independent cinema, though, is the personal touch which comes with this online engagement. Besides a focus on upcoming films and events, Ben often tweets images relating to life in Penarth – a rainbow over the pier or his own dogs on a walk – to engage with the local audiences attending the cinema as a way of supporting their community.

Clearly, the concept of community is central to the running of Snowcat: with an audience consisting largely of returning viewers, it’s no secret that the Penarth locals are at the heart of everything the cinema does.

The screen itself has a screening suggestion box outside, and many audience members stay behind after each showing to take part in discussion around the films they’ve just watched.

When it does come to promoting films, though, Snowcat collects a list of specific information and images which can be used to market individual screenings. First, the film’s basic details – the director, release date, running time, colour, language and rating – and then a brief description of the film’s narrative with details of its popular actors or any awards it may have won.

 Images of various shapes (a ‘quad’, ‘portrait’, and ‘banner’ photo) are also collected to be used in various locations, from social media promotions to the TicketSource pages where seats will be sold. Here, we were given the opportunity to work independently in gathering the promotional materials for specific films. With some help from Ben, I collected materials for the Jojo Rabbit (2019) screening and then, alone, for the epic seven-hour Sátántangó (1994) showing.

The next step, and the one which took place in my final session at Snowcat, was a scheduling task. Independently, we were tasked with searching for events and anniversaries taking place across the remainder of the year from which a weekend of relevant screenings could be put together.

This is, so far, possibly the task I’ve found most intriguing: it’s rare that I, as an audience member, ever see or have the opportunity to understand the processes by which cinemas select and plan the films that they’re going to show. Snowcat’s independent management, furthermore, makes for a high degree of freedom over the screenings that can take place: so long as Ben can get permission, the film can be shown.

Pride Cymru, taking place from the 28th-30th August, provides opportunities for a weekend of LGBTQ+ themed cinema. On December 3rd, Jean-Luc Godard will celebrate his 90th birthday. Hitchcock’s Psycho turns 60 years old in September, and Jaws will be 45 in June.

It quickly becomes clear how central research skills are to the exhibition industry, particularly in the case of independently-run organisations. And, beyond that, the need for critical thinking skills when picking what can be shown to a cinema’s specific audience. Do Penarth’s pensioner’s want to watch Get Out for black history month? Possibly not. But The Color Purple, or 12 Years a Slave? Much more likely.

This part of the placement – the chance to develop skills around researching and putting together events appropriate for a particular audience – is one I feel I particularly engaged with. The opportunity to start from scratch, researching and developing potential ideas and events, is an experience I hadn’t expected to have on my placement but one which I definitely found exciting.

In putting together anniversary or celebration-based weekends of screenings, it becomes possible to create a wholly unique film experience, far different to the realm of multiplex chain cinemas.

Whilst Snowcat has now, unfortunately, had to close in the wake of the UK lockdown, we had initially made plans to work on a ‘pop-up’ cinema in the Summer. Working out the logistics of an inflatable screen at the end of the pier and what would overall be a less conventional cinema experience is something which I had particularly been looking forward to, and which I hope will still take place in the future.

For the same reasons, the cinema also had to cancel its Portrait of a Lady on Fire (2019) on the 28th March – a screening that I had been planning to come along to in order to engage more directly with the cinema’s community and with a more front-of-house role and the customer service skills involved in this.

So far, though, Snowcat has provided me with the chance to explore almost every step in the independent exhibition process, from brainstorming an outline of vague ideas for the year’s screenings to marketing an event and creating the film playlist which audiences will eventually see. Going forward, I’m eager to get back in contact with Snowcat and Ben when possible to help reach new audiences and further broaden my understanding of the exhibition process.

Darllen rhagor
The Riverfront
A Day in the Life at Riverfront by Malu

My placement at Riverfront started on the first week of February. As excited as I was from what I knew about the venue and their initiative, I also did not know what to expect. The exhibition environment was something completely new to me, having only worked in distribution and production before. I was looking forward to understanding how and why films are classified and programming works but was also slightly intimidated by Riverfront. A well-established arts centre at the heart of Newport known for the grand scale of its events and of its venue itself seemed like too much of a challenge for someone with academic ambitions to start off in the exhibition sector. But to my delight, it turned out to be a great experience.

Not having a specific role allowed me to work on a variety of things but my only ‘permanent’ task was ushering. A relatively simple duty that involves mainly checking tickets and showing people to their seats when necessary, ushering is not only an opportunity to watch great films but also a way to get know the kind of audience that Riverfront attracts firsthand. It’s also an amazing job if you’re into people watching – you get to see the full range of human emotions. I’ve seen a couple of the films I was ushering for before, so being able to rewatch them and pay more attention to the audiences’ reactions is an amazing reminder of the emotional power films have on us. Another perk of ushering is getting to interact with the audience and indulge in conversation afterwards, hearing their fresh thoughts on the film. Since all cinemas have a unique audience profile, getting their feedback and opinions on the films is key to creating a buzz and ensuring the high-quality experience they are looking for.

Getting to know the customers is also crucial when diversifying and developing audiences through experimental cinema and alternative content, something that Riverfront is proud to do through screenings of foreign language, independent and arthouse films.

Besides ushering for the screenings of So Long, My Son (2019), Cats (2019) a 1917 (2019), I also worked on the baby-friendly screenings – For Crying Out Loud – of Little Women (2019) a Jojo Rabbit (2019). While the suspicious looks I got for not having a baby with me were probably the most amusing part of that experience, it was still an interesting environment to be in. It’s a completely different kind of event, where the films work only as an excuse for parents to go out and have a day off. For those screenings, there’s a soft level of lighting in the cinema, the volume is lower and there’s soft matting for the babies, even if one of them mistook Taika Waititi’s Hitler for the real man and tried to crawl out of the cinema in fear. At the baby-friendly screenings, I quickly realised that the film is not the focal event and so the main job when ushering for those is catering to the special needs of the audience. That means providing care and support from arrival to departure, as well as maintaining good audience experience through screen alignment, correct sound and light levels appropriate to keep the babies comfortable without sacrificing the parents’ cinematic experience.

For Crying Out Loud

 

I worked closely with Andrew who, as the box office manager, is responsible for booking screenings. Riverfront only screens films six weeks after their original release as their licence is considerably cheaper, so much of our time when researching films to book was spent making sure that six weeks have passed before the date of its proposed screening. As Riverfront only has one cinema screen that is also used for other purposes, the rest of the process was one long and arduous task of booking the room, contacting the distributors of the film and agreeing on a split of profits, and notifying the financial department to authorise the transaction. Once that was done, we’d finally update the website with the confirmed dates/times, synopsis and photos of the film. Booking was probably my favourite job to do, as it gave me the opportunity to learn more about and engage with distributors, suppliers and the financial department, allowing me to handle and resolve issues through nothing but effective communication skills.

Despite the considerable amount of time and work it takes the book the films, Andrew and I managed to get quite a lot done, having updated the cinema programme until the end of April. Some of the films we booked were Parasite (2019), Oklahoma! (1955), Portrait of a Lady on Fire (2019), The Lighthouse (2019), Harriet (2019), Mr. Jones (2019), A Beautiful Day in the Neighbourhood (2019), Sonic the Hedgehog (2019), The Call of the Wild (2020) and Onward (2020). The most challenging part of booking for me was updating the website. I have to admit I was quite uncomfortable with the idea of doing that at first as I’m not the most tech-savvy person – ask anyone who knows me and they will tell you how many times a day I struggle with my phone. And even though it took me a while to get the hang of managing the website, I’m still glad I did. It taught me to be more patient and attentive since it’s all about double-checking your work – one small mistake can undo a lot of progress. I learnt that the hard way and I can assure you I’ll always triple-check everything from now.

The biggest project I was involved in during my time at Riverfront was the Wales One World (WOW) Film Festival. The festival started in 2001 and has been taking place every year since, having as its main aim celebrating the riches of world cinema by bringing a selection of films from all over the world to cinemas across Wales. As WOW’s programme includes several different films that are screened in several different venues on different dates, we were very fortunate to have been able to host it from March 7fed to 11fed at Riverfront before the festival was eventually suspended due to the coronavirus. The festival was launched on Saturday with Made in Bangladesh (2019), a story of female empowerment in a textile factory in Dhaka. The screening was part of Riverfront’s celebration of International Women’s Day, alongside with several other events such as workshops, performances a

nd activities that marked the occasion. And although I couldn’t personally be there, I was told that the screening, as well as the entire event, was a success.

The festival continued with screenings of five other films – Arab Blues (2019) from France, Talking About Trees (2019) from Sudan, Running to the Sky (2019) from Kyrgyzstan, Sister (2019) from Bulgaria and Le Grand Voyage (2004) from Morocco. I could only attend and usher the screening of Le Grand Voyage which, unknown to me at the time, would mark my last day at Riverfront, so it’s a day – and film – I remember fondly. Thanks to my involvement with USW’s Film Reviewers Society, I also got a couple of members to come watch some of the films. I saw it as a great opportunity not only to get the society to work together but to also spark debate about the festival and the kind of films it aims to show. The plan was to write about them at our next meeting, which would spread the word about the festival and get our group up and running but those plans never materialised. It was still interesting to hear what my peers thought of the films and of Riverfront as a whole, especially since we’re the kind of audience their programme aims to attract.

We’ve had our hands full preparing for WOW the weeks before it took place. My main contribution for it was finding articles and reviews on the films to be put in the website and brochures, as well as briefly brainstorming marketing strategies with Andrew, most of which consisted of increasing Riverfront’s social media engagement and the use of digital channels and platforms to reach out to local audience groups. As much as I enjoyed the challenge of organising an event of that scale, I was also looking forward to work on Riverfront’s daily programme and agenda. As Andrew was extra busy during that period, he asked me to do some paperwork and categorise the films screened over the past two years in genres based on attendance. That gives us a better understanding of what the audience wants to see and the kind of films we need to prioritise when booking. It didn’t come as a surprise that the most popular genres were drama and biopic, but it was interesting to see how musicals and documentaries were also extremely popular with Riverfront’s audience. He also gave me the chance to take the lead on looking into and choosing future releases to be screened in the next few months. It was exciting to research and find films that would be suitable to the kind of programme Riverfront has, as well as films that appeal to my personal taste. So if you’re wondering why we’re screening Oklahoma! in 2020, you can blame that on me.

 

Having been mainly working with and for Andrew, it was interesting to get involved in different projects with the rest of the team in my last few weeks at Riverfront. I worked a lot with Sally, the community arts development officer, who was also deeply involved in organising the WOW Festival. We discussed a lot about Riverfront’s website and social media platforms, and about finding a way to get audiences to share and post their opinions and reviews on the films. With that in mind, we’ve made plans to set up a Cinema Critics Club for support groups of recovering patients. The initiative was going to be a partnership with local support groups but unfortunately my placement was terminated before we had a chance to go ahead with that.

Nonetheless, the research I did into other local cinema clubs with a similar initiative was incredibly eye-opening. Even though I’ve been a film lover my entire life, I’ve never really considered the therapeutic – and even healing – aspect of films.

The most interesting project I’ve looked into is the concept of Cinema Therapy, which relies on using the cinematic aspects of film as a way to reflect on our own lives and experiences. Following the basis of many support groups in which sharing and discussion are the key aspects of its effectiveness, Cinema Therapy uses a set of questions to make its members reflect on how the film affects them personally and, therefore, encouraging emotional release and, hopefully, growth.

My last task at my placement involved working with Danielle, who’s the education and participation officer. She had plans to set up an educational initiative using film as a tool to bring communities together. However, much like the Cinema Critics Club project, we didn’t go ahead with it due to the coronavirus situation and the consequent termination of my placement. I still managed to do some research into local initiatives using film as an educational tool around UK and the results were fascinating. From getting students to produce animation storyboards in literacy lessons or using films to introduce a lesson topic, the advantages of implementing film as an instructional medium are endless. Doing that research helped me realise the cognitive benefits of film editing and how the post-production process explores the rhetorical and logical functioning of the human mind.

Having grown up watching films and having them deeply affect my character and personality throughout my formative years, it was moving to read about children and young people who are being encouraged to grow up with the same passion for cinema thanks to initiatives like the one Danielle wanted to set up.

Looking back on it, doing my placement at Riverfront was a very rewarding experience, and even though I’m upset that it had to be cut short due to unavoidable circumstances, I like to think that I’ve made the most of my time there and learnt a lot about the exhibition sector. It was even more rewarding having earned such level of trust and responsibility after a considerably short period of time with the staff. I could feel myself growing by really throwing myself into every task I could get my hands on. I felt genuinely valued as part of the team, and not just someone given a few trivial tasks to keep them busy. The entire team was incredibly welcoming and nice, giving me the freedom to express my ideas and suggestions without putting too much pressure on me. As for the social side of it, they never failed to indulge me in small talk, sweet treats and tea breaks, even after I confessed being a coffee person because, in the words of Frank Sinatra, “way down among Brazilians coffee beans grow by the billions”. The big tea versus coffee debate aside, I miss the staff dearly, especially since I didn’t get a chance to properly say goodbye and express my gratitude to them.

When my placement was eventually terminated, I emailed the team to thank them for everything they have done for me and I was overwhelmed with their response. Amid several of the sweetest ‘good luck’ and ‘wish you all the best’ emails, I was asked if I could write weekly reviews for Riverfront’s website and Facebook page. As it’s right up my alley, I couldn’t turn that opportunity down – as a self-proclaimed writer, it’s always a pleasure to have my work read by as a varied audience as possible. We’re still in the process of organising that as well as setting up a column for audiences to share their own reviews. Besides informally continuing our working relationship, we’ve also been frequently exchanging film recommendations, which led us to discover a shared love for Charade (1963) – we all agreed that no one can make lockdown more entertaining than Cary Grant and Audrey Hepburn.

All in all, I’m thankful for the placement I’ve been given, for the lessons it has taught me and, most importantly, for the people I’ve met through it – they’re as good human beings as they’re good professionals, and I wish them nothing but all the best. Finishing this journey with a better understanding of the various aspects of cinema exhibition and being able to move from one section of the business to the other, I’m happy to report that my enthusiasm and love for film has only increased upon learning the secrets of this part of the industry.

My biggest takeaway from my time at Riverfront has been the realisation of how important cinema exhibition actually is. In the age of streaming services where it’s easy to just watch the latest release on your phone, working at a venue where every team member puts so much effort into creating a social experience out of a film has sparked in me a desire to promote the power and value of the cinema-going experience.

Darllen rhagor
MJPL6188
Carys Haf Evans: This Way Up 2019 Blog

Here I am from a small town in Wales walking through the streets of Nottingham to discover lovely venue Broadway Cinema for y This Way Up 2019 conferenceEntering the venue take a seat and notice that I’m sat next to a lady who is also from Wales – I felt at home straight away, cup of tea in hand and excited for the next two days of sessions.

I always find it hard to decide what to go and see when it comes to an event like this as I just want to see and discover everything. I decided to try and go to talks that would be beneficial for Yr Egin and that could help us as a venue to develop and also for me as an employee to gain knowledge and confidence when it comes to my work as I’m fairly new to the role as Customer Experience Assistant (Marketing) a Yr Egin has only been open for just over a year.

I enjoyed hearing views, opinions and tips from individuals from other venues during the sessions as a lot of us can relate to the same topics such as for example programming and also how to capture, develop and engage audiences which is something I would like to broaden my understanding further as part of my role with assisting with marketing.

Over the two days it was brilliant to hear so many inspirational speakers talk about their work and to guide us forward. I was fortunate to learn a lot about understanding how to capture wider audiences and to build relationships with other venues and platforms.

I think it’s so important that we introduce so many people to film. I thoroughly enjoyed listening to Yasmin Begum’s session on intersectionality – she was so passionate and enthusiastic sharing her ideas on how to make us more inclusive and telling us that price shouldn’t be a barrier for entry and that we should think outside the box when it came to engagement.

The session about More Than a Cinema related to our venue a lot as Yr Egin as the session title states is more than just a cinema – we also work with the community. It was great listening to how others work with a wider community offering them a space to be creative and collaborative and everyone sharing ideas thinking outside the box.

I think the Show and Share session was brilliant as it was great to see what different festivals and projects individuals and groups are working on across the UK giving us a taster on what they do.

I have benefited a lot from attending This Way Up 2019 and look forward to sharing and putting these ideas into practice back at Yr Egin.

Darllen rhagor
IMG 6805
Yasmin Begum: Sea Change Blog, 2019

Women in Film development lab is organised by Screen Argyll, and located on the picturesque remote Inner Hebridean island of Tiree in Scotland. This year, the theme of the lab was “Finding Your Voice, Making Yourself Heard and Engaging New Audiences” around bringing change for women in film. I had the pleasure of attending in a capacity as a volunteer worker for Cinema Golau, meaning “Cinema of Light” in Welsh.

This lab brought together grassroots film practitioners, programmers and organisations for an absolutely enchanting series of days. There were sessions on engagement and meaningful inclusion, punctuated by long walks on white-sand beaches and around beautiful lochs.

Sessions offered at the lab were wide ranging and broad on things such as engagement, equality and diversity with a focus on increasing capacity of women working in film. For so long, it has felt as if we have “swam against the tide”: against the tide of predominantly white funder as BAME organisations, as BAME communities resisting exploitation, as women in a male dominated industry, as working class people in an industry predicated on the “middle class”.

For the first time in so long, it was a breath of a sweet breeze to be in a room full of like-minded people who are all thinking and feeling the same things about film and the organic audience development.

As a Welsh practitioner, it was especially good to be in Scotland owing to our shared similarities in some instances- of the devolved landscape in Wales and Scotland compared to England. I learned a tremendous amount about the similarities between Wales and Scotland around programming, devolution and funding.

A number of different speakers were present, including Toki Allison of Sinema Cynhwysol talking about engagement, and I particularly enjoyed hearing from Holly Tarquini of F-Rated and Rachel Hayward. This event and these discussions and sessions have enabled me to broaden my capacity and my knowledge base around areas relating to inclusivity and film.

I am extremely grateful for the opportunity to apply, attend and receive financial support from Film Hub Wales. There are more similarities between us and difference audiences and cinemas than we may think. I will be implementing the knowledge I have learned and the skills I have gained to make film and audience access and development more accessible for everybody- regardless of background- and I would not have been able to do this without the Women in Film development lab. More broadly speaking, it allowed me to consolidate my knowledge in a nurturing atmosphere and environment and allowed me to learn about broadening my capacity to best serve the communities around me.

Continuing personal development doesn’t always have to be imbued with the same 10-4 events, stagnant, stale and lacking lustre followed by reams and reams of paperwork. The Tiree lab was a life changing experience to be in a room full of passionate people all with the same aim: positive change for the industry regardless of your class, your race for a better and more accessible industry for everybody.

Darllen rhagor
Mr Jones At Chapter Feb 2020 © Rosie Johns
Canolfan Ffilm Cymru yn cefnogi ffilmiau Cymreig drwy brosiectau newydd Gwnaethpwyd yng Nghymru

Mae Canolfan Ffilm Cymru, dan arweiniad Chapter fel rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI, wedi cyhoeddi dau brosiect arloesol a fydd yn cefnogi adrodd straeon ar draws Cymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Gyda chefnogaeth Cymru Greadigol Gyda chefnogaeth Creative Wales ac wedi’i datblygu mewn ymgynghoriad gyda chyrff sgrin Cymreig, caiff rôl newydd gyffrous ei chreu ar gyfer Swyddog Adeiladu Gwnaethpwyd yng Nghymru. Gan adeiladu ar waith Canolfan Ffilm Cymru hyd yn hyn, fe fydd deiliad y swydd yn edrych ar ffyrdd o gyflwyno ffilmau Cymreig i gynulleidfaoedd cyhoeddus gan sicrhau bod straeon, doniau a lleoliadau rhanbarthol ar y blaen. Mae manylion am y swydd ar gael ar wefan Canolfan Ffilm Cymru.

Hefyd ar y gweill mae darn o ymchwil i botensial Gwnaethwyd yng Nghymru fel brand sydd yn adnabyddus. Gyda chyllid gan Clwstwr, fe fydd y prosiect yn edrych ar botensial diwylliannol ac economaidd posibl brand cenedlaethol ar gyfer ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig.

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn yma.

Darllen rhagor
showdown
Into Film Young Reviewer, Cai, Reviews Showdown
Into Film Young Reviewer, Cai attends the premiere of Showdown at Cinema & Co., Swansea and lets us know his thoughts.

Cai says – ‘Showdown tells the story of Sam, a young autistic boy, with a passion for Western films, who must decide whether to stand down or stay his ground when a showdown presents itself. To demonstrate the main character’s autism, the sound is used perfectly and practically to signal when Sam is experiencing sensory overload, with the shaky camera adding to this depiction of his autism. The camera is also used well by the filmmakers to emphasise Sam’s isolation through far away wide shots that distance him from the viewer. I was impressed by the way in which the film uses a handheld camera, adding to the film’s sense of realism.  The film’s close-up shots aid in immersing the audience in the story of the film by giving us the best view of the subtleties of the actors’ performances. 

The film’s focus on an autistic character is a refreshing perspective that is brought to life by the young actor, Charlie Lock. His performance is incredible, he captures an autistic character through no dialogue, relying only on facial expressions. Another performance that shines is Sam’s Dad, who captures the parental perspective on autism; ranging from frustration to acceptance. These performances enhance the sweet story, that appeals to both young and older audiences. Younger audiences can connect with Sam’s perspective, whilst older audiences will connect with Sam’s parents.

Showdown is set in the small Welsh town of Bedlinog, a setting which perfectly demonstrates the idyllic aspect of the Welsh countryside. I also love the emotionally raw aspect of the story, as the town is very close to the writer’s heart, having grown up there. Bedlinog also fits the film’s western colour palette and aids in enhancing the film’s western iconography.

One of my favourite aspects of the film was it’s ‘proud to be indie’ feel, it all felt very homegrown. My only critique of Showdown was the pace of the editing which really makes the film go by all too fast leaving me desiring more.’

To find out more about the film and how to book, click here.
Find out more about the Into Film Young Reporter Programme.

Darllen rhagor
blog2
We want your Blogs!

Have you been to an event or taken part in a course that you think Hub members would be interested in? Send us your stories!

Darllen rhagor
^
CY