Cefnogaeth i Aelodau

Gwybodaeth, cyfleoedd, canllawiau a ffurflenni cyflwyno.

Mae ein rhaglenni cymorth yn ymdrin â

Dyma ein prif linyn ymgysylltu gyda chynulleidfaoedd yng Nghanolfan Ffilm Cymru gyda dwy alwad agored ar gyfartaledd bob blwyddyn. Cefnogaeth mynediad i raglenni ffilm Prydeinig/rhyngwladol, cynulleidfaoedd ifanc, cynhwysiant neu dreftadaeth ffilm

Cefnogaeth mynediad ar gyfer dangosiadau sydd yn dathlu hunaniaeth Cymru, y Gymraeg a diwylliant Cymru neu dysgwch sut rydym yn cefnogi gwneuthurwyr ffilmiau.

Rhan o’n rhaglenni datblygu cynulleidfaoedd. Mae’r llinyn yma yn agored i wyliau ffilm sydd yn rhedeg rhaglenni ffilmiau Prydeinig neu ryngwladol

Os ydych eisiau mynychu cyfarfod, cwrs neu ddigwyddiad a fyddai o fudd i’ch corff ac i ddatblygu cynulleidfaoedd ond mae’r cosrau yn ormod gallwch gyflwyno cais am gefnogaeth

Bob blwyddyn, rydyn ni neu’r FAN ehangach yn curadu tymhorau thema sy’n cyd-fynd â rhaglenni neu gyfleoedd cenedlaethol. Gall aelodau gael gafael ar gymorth i raglennu’r teitlau hyn.

Bob blwyddyn, mae BFI FAN yn cefnogi pedwar datganiad newydd sy’n haeddu cael eu gweld ar y sgrin fawr.

Darganfyddwch y teitlau diweddaraf o bob cwr o’r byd, cyflwynwch ffilm i’w hystyried, neu ceisiwch gefnogaeth i’ch dangosiad:

^
CY
EN CY