Cefnogaeth i Aelodau

Gwybodaeth, cyfleoedd, canllawiau a ffurflenni cyflwyno.

Mae ein rhaglenni cymorth yn ymdrin â...

Gyda chefnogaeth #NationalLottery funding via the BFI #BFIIndustry

The purpose of this Fund is to support activity that will help FAN member organisations respond to the financial impact of the Covid-19 emergency. You can read the full BFI Press Release yma.

Guidelines and application process are now open (please see below).

For 2020/21 applications, please see the Covid-19 resilience fund. Other audience facing funds are currently on hold.

Dyma ein prif linyn ymgysylltu gyda chynulleidfaoedd yng Nghanolfan Ffilm Cymru gyda dwy alwad agored ar gyfartaledd bob blwyddyn. Cefnogaeth mynediad i raglenni ffilm Prydeinig/rhyngwladol, cynulleidfaoedd ifanc, cynhwysiant neu dreftadaeth ffilm

For 2020/21 applications, please see the Covid-19 resilience fund. Other audience facing funds are currently on hold.

Cefnogaeth mynediad ar gyfer dangosiadau sydd yn dathlu hunaniaeth Cymru, y Gymraeg a diwylliant Cymru neu dysgwch sut rydym yn cefnogi gwneuthurwyr ffilmiau.

For 2020/21 applications, please see the Covid-19 resilience fund. Other audience facing funds are currently on hold.

Rhan o’n rhaglenni datblygu cynulleidfaoedd. Mae’r llinyn yma yn agored i wyliau ffilm sydd yn rhedeg rhaglenni ffilmiau Prydeinig neu ryngwladol

 

Caiff yr holl brosiectau eu hasesu yn erbyn y gallu a'r potensial i ateb un neu ragor o amcanion craidd canolfan ffilm cymru. Darllenwch ein Blaenoriaethau os gwelwch yn dda

Os ydych eisiau mynychu cyfarfod, cwrs neu ddigwyddiad a fyddai o fudd i’ch corff ac i ddatblygu cynulleidfaoedd ond mae’r cosrau yn ormod gallwch gyflwyno cais am gefnogaeth.

Bob blwyddyn, rydyn ni neu’r FAN ehangach yn curadu tymhorau thema sy’n cyd-fynd â rhaglenni neu gyfleoedd cenedlaethol. Gall aelodau gael gafael ar gymorth i raglennu’r teitlau hyn.

Bob blwyddyn, mae BFI FAN yn cefnogi pedwar datganiad newydd sy’n haeddu cael eu gweld ar y sgrin fawr.

Darganfyddwch y teitlau diweddaraf o bob cwr o’r byd, cyflwynwch ffilm i’w hystyried, neu ceisiwch gefnogaeth i’ch dangosiad:

^
CY
EN CY