Cefnogaeth

Cefnogaeth i Aelodau

Gwybodaeth, cyfleoedd, canllawiau a ffurflenni cyflwyno.

Datblygu eich Cynulleidfa

Efallai eich bod eisiau denu cynulleidfaoedd ifanc i’ch gŵyl ffilmiau, neu eisiau gwneud eich rhaglen sinema arferol yn fwy hygyrch. Os ydych eisiau datblygu cynulleidfa ar gyfer ffilmiau Prydeinig neu ryngwladol ond angen rhywfaint o gefnogaeth ariannol, neu hyfforddiant, mae’r dudalen hon yn dweud wrthych chi sut i gyflwyno cynnig inni.

Rydym yn rhedeg amrywiaeth o gynlluniau yng Nghanolfan Ffilm Cymru ac ar draws BFI FAN sydd yn gallu eich helpu. Edrychwch ar y llinynnau isod a gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y canllawiau a’r ffurlfenni cyflwyno yn ofalus ar gyfer pob un i sicrhau eich bod yn ateb y meini prawf.

I gael cefnogaeth gan Ganolfan Ffilm Cymru rhaid i chi ddod yn aelod. Gallwch ymuno am ddim – gallwch ymuno drwy lenwi ffurflen.

Mae ein rhaglenni cymorth yn ymdrin â...

Nod y Gronfa Arddangos Ffilmiau (GAFf) ydy ailgychwyn y sector arddangos ffilmiau annibynnol a chynorthwyo gydag adferiad cyrff diwylliannol ar draws y DU.

Fe fydd yn cefnogi arddangoswyr i ailgychwyn gweithgaredd datblygu cynulleidfa yn unol ag amcanion FAN, rhaglennu ffilmiau Prydeinig annibynnol a rhyngwladol a darparu dangosiadau.

Ar gyfer ceisiadau, gwelwch y Gronfa Arddangos Ffilm (CAFf) - mae ein cronfeydd wedi symud i'r gronfa hon yn ystod Covid-19.

Dyma ein prif linyn ymgysylltu gyda chynulleidfaoedd yng Nghanolfan Ffilm Cymru gyda dwy alwad agored ar gyfartaledd bob blwyddyn. Cefnogaeth mynediad i raglenni ffilm Prydeinig/rhyngwladol, cynulleidfaoedd ifanc, cynhwysiant neu dreftadaeth ffilm. Darllenwch ein Blaenoriaethau os gwelwch yn dda.

Cefnogaeth mynediad ar gyfer dangosiadau sydd yn dathlu hunaniaeth Cymru, y Gymraeg a diwylliant Cymru neu dysgwch sut rydym yn cefnogi gwneuthurwyr ffilmiau. Darllenwch ein Blaenoriaethau os gwelwch yn dda..

Ar gyfer ceisiadau, gwelwch y Gronfa Arddangos Ffilm (CAFf) - mae ein cronfeydd wedi symud i'r gronfa hon yn ystod Covid-19.

Rhan o’n rhaglenni datblygu cynulleidfaoedd. Mae’r llinyn yma yn agored i wyliau ffilm sydd yn rhedeg rhaglenni ffilmiau Prydeinig neu ryngwladol. Darllenwch ein Blaenoriaethau os gwelwch yn dda.

 

Caiff yr holl brosiectau eu hasesu yn erbyn y gallu a'r potensial i ateb un neu ragor o amcanion craidd canolfan ffilm cymru. Darllenwch ein Blaenoriaethau os gwelwch yn dda

Os ydych eisiau mynychu cyfarfod, cwrs neu ddigwyddiad a fyddai o fudd i’ch corff ac i ddatblygu cynulleidfaoedd ond mae’r cosrau yn ormod gallwch gyflwyno cais am gefnogaeth.

Bob blwyddyn, mae BFI FAN yn cefnogi pedwar datganiad newydd sy’n haeddu cael eu gweld ar y sgrin fawr.

Darganfyddwch y teitlau diweddaraf o bob cwr o’r byd, cyflwynwch ffilm i’w hystyried, neu ceisiwch gefnogaeth i’ch dangosiad:

^
CY