COMEDY GENIUS – Ar Gau

Comedy Genius

Tymor ysgubol y BFI ar gyfer 2018.

Comedy Genius oedd tymor ysgubol y BFI ar gyfer 2018. Dathliad mwyaf erioed y DU o gomedi ffilm a theledu – gan ddod â’r rhodd o chwerthin. Gwnaeth athrylithwyr comedi’r sgrin fawr a bach i ni chwerthin ar BFI Southbank a sinemâu ledled y DU, ar-lein ar BFI Player a chydag ystod eang o bartneriaid yn y DU. Rhedodd y tymor rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr 2018.

Tra bod y tymor bellach wedi dod i ben, gallwch barhau i edrych yn ôl ar raglen archebu’r raglen archebu’r ICO am ysbrydoliaeth ar thema comedi a gweld y briffiau creadigol ar y tab nesaf.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Athrylith Comedi neu Raglenni Mawr eraill, cofiwch: annabel@filmhubmidlands.org

^
CY