Potiau Cynnig - Cronfa Arddangos Ffilmiau

Potiau Cynnig - Cronfa Arddangos Ffilmiau

Cefnogaeth i Arddangosfa Ffilmiau Annibynnol

Wnaethoch chi golli’r dyddiad cau ar gyfer y gronfa arddangos Ffilmiau? Ydych chi’n chwilio am grantiau i’ch helpu gyda’ch rhaglen ffilmiau ailagor?

Diolch i ymdrechion codi aran gan MUBI ac Ein Sgrin, rydym yn gallu cynnig potiau cynnig o rhwng £500 a £1000 i aelodau Canolfan Ffilm Cymru sydd yn rhaglennu ffilmiau Prydeinig ac/neu Ryngwladol rhwng nawr a Mawrth 2021.

Os ydych yn ystyried digwyddiad untro neu gyfres fer o ddangosiadau, llanwch y Ffurflen Gais Potyn Cynnig Cronfa Arddangos Ffilmiau ac fe fyddwn yn cysylltu gyda chi cyn gynted â phosibl.

Caiff digwyddiadau ar-lein a hybrid eu hystyried os oes gwerth datblygu cynulleidfa ond caiff digwyddiadau mewn lleoliadau eu blaenoriaethu.

Gallwch weld a lawr lwytho’r canllawiau yma
(Lawrlwythiadau PDF neu Word ).

 

  1. Rhaid i chi fod yn aelod o Ganolfan Ffilm Cymru i wneud cais. Gallwch ymuno am ddim yma,
  2. Gweler blaenoriaethau a chostau cymwys/anghymwys y Gronfa Arddangos Ffilmiau i scrhau bod eich gweithgaredd yn diwallu meini prawf cyffredinol y Ganofan,
  3. Ffurflen Gais a Chyllideb Potyn Cynnig Cronfa Arddangos Ffilmiau.
  4. Mae’r ceisiadau yn treiglo, gallwch wneud cais ar unrhyw adeg ond rhaid cwblhau eich gweithgaredd erbyn 31 Mawrth 2021. Mae cyllid yn gyfyngedig felly fe’ch cynghorwn i wneud cais yn brydlon,
  5. Rhoddir blaenoriaeth i gyrff sydd heb dderbyn cyllid gan Ganolfan Ffilm Cymru hyd yn hyn yn 19/20.
Cynllun Cymorth Mynediad BFI
  • Os oes gennych ofynion mynediad sydd yn golygu eich bod angen cymorth wrth wneud cais am gyllid BFI, efallai y gallwch ofyn am gymorth ariannol drwy Gynllun Cymorth Mynediad BFI. Mae rhagor o wbodaeth ar gael yma..


Os hoffech drafod eich syniadau cyn gwneud cais, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda lisa@filmhubwales.org 

 

^
CY