Cronfa Arddangos Ffilmiau (CAFf)

Cefnogaeth i Arddangosfa Ffilmiau Annibynnol

Gyda chefnogaeth #NationalLottery drwy’r BFI #BFIIndustry

Nod y Gronfa Arddangos Ffilmiau (GAFf) ydy ailgychwyn y sector arddangos ffilmiau annibynnol a chynorthwyo gydag adferiad cyrff diwylliannol ar draws y DU. Fe fydd yn cefnogi arddangoswyr i ailgychwyn gweithgaredd datblygu cynulleidfa yn unol ag amcanion FAN, rhaglennu ffilmiau Prydeinig annibynnol a rhyngwladol a darparu dangosiadau.

Cyfanswm sydd ar gael: £40,000
Dyfarniadau: hyd at £5k
Ceisiadau yn agor: Dydd Llun 17 Awst 2020
Ceisiadau yn cau: Dydd Mercher 30 Medi 2020
Ffenestr gweithgarwch: Hydref 2020 - Mawrth 2021

Nod: Nid ar gyfer cyrff newydd neu brosiectau newydd ond i gynorthwyo aelodau cyfredol y ganolfan i ailgychwyn gweithgaredd ac i ailymgysylltu gyda chynulleidfaoedd.

Nodwch dylai’ch gweithgaredd gychwyn o ganol fis Hydref ymlaen, er mwyn caniatáu i Ganolfan Ffilm Cymru wneud penderfyniadau cyllido.

Darllenwch y canllawiau yn llawn a dilynwch y camau a nodir, er mwyn gwneud cais.

Gallwch weld a lawr lwytho’r canllawiau yma PDF neu Word ).

 

 

 

 

Darllenwch y canllawiau yn llawn a dilynwch y camau a nodir, er mwyn gwneud cais.

  • Lawr lwythwch y Ffurflen Gais a’r Ffurflen Cyfle Cyfartal ar ffurf Word yma.
  • Neu cwblhewch y Ffurflen Gais a’r Ffurflen Cyfle Cyfartal ar-lein yma.
  • Lawr lwythwch y Templed Gyllideb yma (gallwch lawr lwytho hwn a’i e-bostio aton ni).

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm ar yr 30eg o Fedi 2020

Os oes gennych ofynion mynediad sydd yn golygu eich bod angen cymorth wrth wneud cais am gyllid Sefydliad Ffilm Prydeinig, efallai y gallwch ofyn am gymorth ariannol drwy Gynllun Cymorth Mynediad Sefydliad Ffilm Prydeinig. Mae rhagor o wbodaeth ar gael yma.

  • Mae’n bosib y byddwn yn cynnig bwrsarïau ar gyfer hyfforddiant ar-lein. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.
  • Gwelwch ein neges i aelodau ar gyfer gwybodaeth bellach parthed Covid-19.
^
CY