Cronfa Arddangos Ffilmiau (CAFf)

Cefnogaeth i Arddangosfa Ffilmiau Annibynnol

Gyda chefnogaeth #NationalLottery drwy’r BFI #BFIIndustry

Cefnogi cyrff sydd yn cyflwyn ffilmiau Prydeinig, annibynnol a rhyngwladol i gynulleidfaoedd ar draws Cymru a’r DU.

  • Cyfanswm sydd ar gael: £100,000
  • Cyllid: hyd at £10k 
  • Ceisiadau’n cau: 12noon, Dydd Iau 30 Medi, 2021
  • Ffenestr gweithgarwch: Mai 2021 - Mawrth 2022

Nod: Helpu i alymgysylltu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau Prydeinig (yn cynnwys Cymreig) a rhyngwladol.

Nodwch dylai’ch gweithgaredd gychwyn o ganol fis Mai ymlaen, er mwyn caniatáu i Ganolfan Ffilm Cymru wneud penderfyniadau cyllido.

Darllenwch y canllawiau yn llawn a dilynwch y camau a nodir, er mwyn gwneud cais.

Gallwch weld a lawr lwytho’r canllawiau yma (lawrlwythiadau PDF neu Word ).

 

 

 

 

Darllenwch ganllawiau Cronfa Arddangos Ffilmiau yn llawn cyn gwneud cais.

Ceisiadau’n cau: 12noon, Dydd Iau 30 Medi, 2021

Rhaid gorffen eich gweithgaredd erbyn 31 Mawrth 2022. Argymhellir cyflwyno yn gynnar.

Cynllun Cymorth Mynediad BFI

  • Os oes gennych ofynion mynediad sydd yn golygu eich bod angen cymorth wrth wneud cais am gyllid BFI, efallai y gallwch ofyn am gymorth ariannol drwy Gynllun Cymorth Mynediad BFI. Mae rhagor o wbodaeth ar gael yma.

Os hoffech drafod eich syniadau cyn gwneud cais, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda lisa@filmhubwales.org

^
CY