Cyllid Gwnaethpwyd yng Nghymru

Dathlu Cymru ar ffilm drwy gydol y flwyddyn

Mwy o Bobl, Mwy o Leoedd, Mwy o Ffilmiau.

Rydym yn cynnig amrediad o weithgareddau bob blwyddyn i alluogi rhagor o bobl i wylio rhagor o ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig. Mae hyn yn cynnwys dwy alwad agored yn flynyddol am brosiectau mwy a phot cynigion sydd ar agor drwy’r flwyddyn am ddigwyddiadau llai neu untro.

Os ydych chi eisiau datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau Cymreig neu ffilmiau byr yn eich sinema, gallai Gwnaethpwyd yng Nghymru eich cefnogi. Darllenwch ein canllawiau i ddarganfod sut.

Credwn ei bod yn bwysig dathlu Cymru o dalent newydd i wneuthurwyr ffilm arloesol, lleoliadau i ieithoedd, hanesion a straeon heb eu hadrodd.

Ers 2013, rydym wedi cefnogi dros 235 o ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig Rydym yn cynnig amrediad o weithgareddau o ddyddiau rhagddangos i ddangosiadau ar-lein a chatalog sydd yn tyfu o deitlau y gellir eu harchebu.

Rydym hefyd yn gweithio gyda chyrff sgrin Cymreig ehangach i hybu proffil ffilmiau Cymreig yn gyffredinol gan gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Edrychwch ar ein rhestr o ffilmiau sydd yn dathlu Cymru yn y gorffennol a’r presennol yma, gyda manylion am sut i’w harchebu ar gyfer eich sinema neu ddigwyddiad.

Rydych yn gallu gweld strategaeth Gwnaethpwyd yng Nghymru yma (neu lawrlwythwch fel dogfen PDF neu Word).

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn cynnig cyfleoedd drwy gydol y flwyddyn ar gyfer gweithgaredd arddangos annibynnol yng Nghymru. Rydym yn cynnig dau faes o gyllid ar draws ‘hyfforddiant a sgiliau’ a ‘chynulleidfaoedd’. Gall aelodau wneud cais i’r canlynol:

Cynulleidfaoedd:

Hyfforddiant a Sgiliau:

Rydym hefyd yn cynnig digwyddiadau rhwydweithio, cyrsiau hyfforddi, cymorth marchnata, newyddion ffilm a chyfle i gymryd rhan mewn tymhorau ffilm cenedlaethol fel Film Feels. 

Catalog Gwnaethpwyd yng Nghymru

Porwch ein rhestr o ffilmiau archif Cymreig, Cymraeg ac archif Cymraeg yma, gyda manylion ar sut i archebu.

^
CY