Gwnaethpwyd yng Nghymru

Dathlu hunaniaeth, iaith a diwylliant Cymru trwy ffilm trwy gydol y flwyddyn.

Mwy o Bobl, Mwy o Leoedd, Mwy o Ffilmiau.

Rydym yn cynnig amrediad o weithgareddau bob blwyddyn i alluogi rhagor o bobl i wylio ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig mewn rhagor o leoedd. Mae hyn yn cynnwys dwy alwad agored yn flynyddol ar gyfer prosiectau mwy, ynghyd â phot cynigion, sydd ar agor drwy gydol y flwyddyn ar gyfer tymhorau llai, neu ddigwyddiadau untro.

Os ydych eisiau datblygu eich cynulleidfa ar gyfer ffilmiau Cymreig, gallai’r rhaglen yma eich cefnogi. Darllenwch y canllawiau isod i weld os ydy eich syniad yn gymwys, ynghyd â rhagor o wybodaeth ar beth arall rydym yn ei wneud gyda ffilmiau Cymreig.

Canllawiau (2020/21) - yn dod yn fuan.

Rydym yn credu ei bod yn bwysig dathlu straeon o Gymru, o dalent newydd i wneuthurwyr ffilm archif arloesol, lleoliadau yng Nghymru a’r iaith Gymraeg.

Ers 2013 rydym wedi cefnogi dros 80 o ffilmiau gyda chysylltiadua Cymreig, 24 na fydden nhw fel arall wedi cael eu rhyddhau i theatrau. Drwy weithio gydag 8 ffilm Gymreig yn cael eu rhyddhau ar gyfartaledd yn flynyddol, rydym yn cynnig amrediad o weithgareddau o ddyddiau rhagddangos i ddangoswyr ar-lein a chatalog cynyddol o deitlau y gellir eu harchebu.

Rydym hefyd yn gweithio gyda chyrff sgrin Cymreig ehangach i hybu proffil ffilmiau Cymreig yn ganolog a gyda’i gilydd, gan gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

 

Canllawiau (2020/21) - yn dod yn fuan.

  • AR GAU AR HYN O BRYD. Dyddiadau cau galwadau agored dydd Gwener 10fed Mai 2019 (12pm) ac dydd Gwener 5ed Gorffennaf 2019 (12pm).
  • Dim dyddiadau cau penodol ar gyfer cyflwyniadau Pot Cynigion. Gall aelodau wneud cais pan fo ffilmiau o ddiddordeb yn cael eu cyhoeddi/darganfod
  • Darllenwch ein Canllawiau: (lawrlwythwch yma).
  • Anfonwch eich Ffurflen Gyflwyno: Pot Cynigion Gwnaethpwyd yng Nghymru atom (lawrlwythwch yma) neu Strategol (lawrlwythwch yma).
  • Anfonwch Gyllideb Prosiect atom (yn berthnasol i bob cais) - lawrlwythwch yma. Os ydych angen help i lenwi eich cyllideb, edrychwch ar y ddalen cynghorion cyllideb (yma).
  • Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â: lisa@filmhubwales.org

Rydym hefyd yn cynnig y cyfleoedd canlynol drwy gydol y flwyddyn:

  • Datblygu cynulleidfa – gyda’r nod o ddatblygu cynulleidfaoedd ffilm ar draws Cymru.
  • Gwyliau  – Gwyliau neu rwydweithiau arloesol sy’n cwrdd ag un neu fwy o flaenoriaethau CFfC.
  • Datganiadau Ffilm Newydd – cefnogaeth farchnata ar gyfer rhai o’r ffilmiau annibynnol a thramor gorau.
  • Bwrsariaethau – Hyfforddiant a sgiliau.

Gall Aelodau wneud cais am y cyfan o’r cynigion uchod. Rydym hefyd yn cynnig digwyddiadau rhwydweithio, cyrsiau hyfforddi, cefnogaeth marchnata, newyddion ffilm a’r cyfle i gymryd rhan mewn tymhorau ffilm cenedlaethol drwy’r Prif Raglenni Prif Raglenni.

Am enghraifft o’n gwaith hyd yn hyn, ewch i Uchafbwyntiau Canolfan Ffilm Cymru.

Gydag Bigger Picture Research, fe wnaethom siarad gyda’n partneriaid mewn dosbarthu, arddangos a chynhyrchu i adolygu’r hyn a gynigiwn a darganfod ffyrdd o gael rhagor o ffilmiau Cymreig allan i gynulleidfaoedd yn y dyfodol. Gallwch weld rhai o’r canlyniadau yn ein infograffer ffilmiau Cymreig yma.

Catalog Gwnaethpwyd yng Nghymru

Porwch ein rhestr o ffilmiau archif Cymreig, Cymraeg ac archif Cymraeg yma, gyda manylion ar sut i archebu.

^
CY
EN CY