Gwnaethpwyd yng Nghymru

Dathlu hunaniaeth, iaith a diwylliant Cymru trwy ffilm trwy gydol y flwyddyn.

Cyfweliad gyda Rachel Dax

I ddathlu hanes LGBTQ+ fe wnaethom gyfweld yr awdur/cyfarwyddwraig o Gaerdydd, Rachel Dax am ei gwaith.

Mwy o Bobl, Mwy o Leoedd, Mwy o Ffilmiau.

Rydym yn cynnig amrediad o weithgareddau bob blwyddyn i alluogi rhagor o bobl i wylio ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig mewn rhagor o leoedd. Mae hyn yn cynnwys dwy alwad agored yn flynyddol ar gyfer prosiectau mwy, ynghyd â phot cynigion, sydd ar agor drwy gydol y flwyddyn ar gyfer tymhorau llai, neu ddigwyddiadau untro.

Os ydych eisiau datblygu eich cynulleidfa ar gyfer ffilmiau Cymreig, gallai’r rhaglen yma eich cefnogi. Darllenwch y canllawiau isod i weld os ydy eich syniad yn gymwys, ynghyd â rhagor o wybodaeth ar beth arall rydym yn ei wneud gyda ffilmiau Cymreig.

Rydym yn credu ei bod yn bwysig dathlu straeon o Gymru, o dalent newydd i wneuthurwyr ffilm archif arloesol, lleoliadau yng Nghymru a’r iaith Gymraeg.

Ers 2013 rydym wedi cefnogi dros 80 o ffilmiau gyda chysylltiadua Cymreig, 24 na fydden nhw fel arall wedi cael eu rhyddhau i theatrau. Drwy weithio gydag 8 ffilm Gymreig yn cael eu rhyddhau ar gyfartaledd yn flynyddol, rydym yn cynnig amrediad o weithgareddau o ddyddiau rhagddangos i ddangoswyr ar-lein a chatalog cynyddol o deitlau y gellir eu harchebu.

Rydym hefyd yn gweithio gyda chyrff sgrin Cymreig ehangach i hybu proffil ffilmiau Cymreig yn ganolog a gyda’i gilydd, gan gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

 

Gallwch weld a lawrlwytho canllawiau llawn* Gwnaethpwyd yng Nghymru 2020/21 yma (PDF).

  • *Nodwch fod canllawiau 2021/22 yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd, ac fe gân nhw'u cyhoeddi yn yng ngwanwyn 2021 (i'w gadarnhau).
  • Ar gyfer ceisiadau, gwelwch y Gronfa Arddangos Ffilm (CAFf) - mae ein cronfeydd wedi symud i'r gronfa hon yn ystod Covid-19.

Rydym hefyd yn cynnig y cyfleoedd canlynol drwy gydol y flwyddyn:

  • Datblygu cynulleidfa – gyda’r nod o ddatblygu cynulleidfaoedd ffilm ar draws Cymru.
  • Gwyliau  – Gwyliau neu rwydweithiau arloesol sy’n cwrdd ag un neu fwy o flaenoriaethau CFfC.
  • Datganiadau Ffilm Newydd – cefnogaeth farchnata ar gyfer rhai o’r ffilmiau annibynnol a thramor gorau.
  • Bwrsariaethau – Hyfforddiant a sgiliau.

Gall Aelodau wneud cais am y cyfan o’r cynigion uchod. Rydym hefyd yn cynnig digwyddiadau rhwydweithio, cyrsiau hyfforddi, cefnogaeth marchnata, newyddion ffilm a’r cyfle i gymryd rhan mewn tymhorau ffilm cenedlaethol drwy’r Prif Raglenni Prif Raglenni.

Am enghraifft o’n gwaith hyd yn hyn, ewch i Uchafbwyntiau Canolfan Ffilm Cymru.

Gydag Bigger Picture Research, fe wnaethom siarad gyda’n partneriaid mewn dosbarthu, arddangos a chynhyrchu i adolygu’r hyn a gynigiwn a darganfod ffyrdd o gael rhagor o ffilmiau Cymreig allan i gynulleidfaoedd yn y dyfodol. Gallwch weld rhai o’r canlyniadau yn ein infograffer ffilmiau Cymreig yma.

Catalog Gwnaethpwyd yng Nghymru

Porwch ein rhestr o ffilmiau archif Cymreig, Cymraeg ac archif Cymraeg yma, gyda manylion ar sut i archebu.

^
CY