Gwnaethpwyd yng Nghymru

Dathlu hunaniaeth, iaith a diwylliant Cymru trwy ffilm trwy gydol y flwyddyn.

Mwy o Bobl, Mwy o Leoedd, Mwy o Ffilmiau.

Rydym yn cynnig amrediad o weithgareddau bob blwyddyn i alluogi rhagor o bobl i wylio ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig mewn rhagor o leoedd. Mae hyn yn cynnwys dwy alwad agored yn flynyddol ar gyfer prosiectau mwy, ynghyd â phot cynigion, sydd ar agor drwy gydol y flwyddyn ar gyfer tymhorau llai, neu ddigwyddiadau untro.

Os ydych eisiau datblygu eich cynulleidfa ar gyfer ffilmiau Cymreig, gallai’r rhaglen yma eich cefnogi. Darllenwch y canllawiau isod i weld os ydy eich syniad yn gymwys, ynghyd â rhagor o wybodaeth ar beth arall rydym yn ei wneud gyda ffilmiau Cymreig.

Rydym yn credu ei bod yn bwysig dathlu straeon o Gymru, o dalent newydd i wneuthurwyr ffilm archif arloesol, lleoliadau yng Nghymru a’r iaith Gymraeg.

Ers 2013 rydym wedi cefnogi dros 80 o ffilmiau gyda chysylltiadua Cymreig, 24 na fydden nhw fel arall wedi cael eu rhyddhau i theatrau. Drwy weithio gydag 8 ffilm Gymreig yn cael eu rhyddhau ar gyfartaledd yn flynyddol, rydym yn cynnig amrediad o weithgareddau o ddyddiau rhagddangos i ddangoswyr ar-lein a chatalog cynyddol o deitlau y gellir eu harchebu.

Rydym hefyd yn gweithio gyda chyrff sgrin Cymreig ehangach i hybu proffil ffilmiau Cymreig yn ganolog a gyda’i gilydd, gan gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

 

  • Dyddiadau cau galwadau agored Dydd Gwener 10 Mai 2019 (12pm) a dydd Gwener 5 Gorffennaf 2019 (12pm)
  • Dim dyddiadau cau penodol ar gyfer cyflwyniadau Pot Cynigion. Gall aelodau wneud cais pan fo ffilmiau o ddiddordeb yn cael eu cyhoeddi/darganfod
  • Darllenwch ein Canllawiau: lawrlwythwch yma.
  • Anfonwch eich Ffurflen Gyflwyno: Pot Cynigion Gwnaethpwyd yng Nghymru atom (lawrlwythwch yma) neu Strategol (lawrlwythwch yma).
  • Anfonwch Gyllideb Prosiect atom (yn berthnasol i bob cais) – lawrlwythwch yma.. Os ydych angen help i lenwi eich cyllideb, edrychwch ar y ddalen cynghorion cyllideb (yma) .
  • If you have any questions, please contact: lisa@filmhubwales.org

Rydym hefyd yn cynnig y cyfleoedd canlynol drwy gydol y flwyddyn:

Gall Aelodau wneud cais am y cyfan o’r cynigion uchod. Rydym hefyd yn cynnig digwyddiadau rhwydweithio, cyrsiau hyfforddi, cefnogaeth marchnata, newyddion ffilm a’r cyfle i gymryd rhan mewn tymhorau ffilm cenedlaethol drwy’r Prif Raglenni Prif Raglenni.

Am enghraifft o’n gwaith hyd yn hyn, ewch i Uchafbwyntiau Canolfan Ffilm Cymru.

With Bigger Picture Research, we talked to our partners in distribution, exhibition and production to review what we offer and find ways to get more Welsh films out to audiences in the future. See some of the results in our Welsh film infographic yma.

Catalog Gwnaethpwyd yng Nghymru

Porwch ein rhestr o ffilmiau archif Cymreig, Cymraeg ac archif Cymraeg yma, gyda manylion ar sut i archebu.

^
CY
EN CY